Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Ordna alla fönster
 

Ordna alla fönster

Justerar storlek och plats för alla öppna fönster.

Se även 

Tillval 

I läget Sida vid sida horisontellt placeras öppna fönster från vänster till höger. Fönstrens storlek anpassas så att de inte överlappar varandra.

Sida vid sida vertikalt lägger upp öppna fönster uppifrån och ner. Fönstrens storlek anpassas så att de inte överlappar varandra.

I läget Överlappande placeras fönstren så att de överlappar varandra med början i skärmens övre vänstra hörn. Fönstrens storlek anpassas så att de fyller skärmen, minus eventuell förskjutning.

I läget Lägg överst läggs alla öppna FileMaker Pro Advanced-fönster överst. Fönstrens storlek ändras inte.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Storlek och plats är det enda som ändras för de öppna fönstren; aktuell tabell, aktivt fönster och aktiv post påverkas inte av det här scriptsteget.

Exempel 1 

Öppnar ett nytt fönster, går till layouten Fakturor och placerar alla FileMaker Pro Advanced-fönster så att de överlappar varandra.

Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Ordna alla fönster [Överlappande fönster]

Exempel 2 

Öppnar två fönster och placerar dem i höjdled.

Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Kundlista"; Med layout: "Kunder" (Kunder)]
Ordna alla fönster [Sida vid sida vertikalt]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)