Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Sök/Ersätt
 

Öppna Sök/Ersätt

Öppnar dialogrutan Sök/Ersätt.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Det här är detsamma som att välja Redigera > Sök/ersätt > Sök/ersätt.

Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan för användare om du angett att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro Advanced.

Kommentarer 

Om du vill utföra åtgärden sök/Ersätt utan att öppna en dialogruta använder du scriptsteget Sök/Ersätt och ställer in alternativet Med dialogruta till Av.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill öppna dialogrutan Sök/Ersätt.

Visa anpassad dialogruta ["Öppna Dialogrutan Sök/Ersätt?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Sök/Ersätt
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)