Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner
 

Scriptsteg för övriga funktioner

Med hjälp av diverse scriptsteg kan du skriva scripts för olika åtgärder, t.ex.:

visa en dialogruta som ger användaren olika alternativ

visa eller dölja verktygsfält

spela upp systemets varningsljud

Installera en plugin-fil i ett containerfält

starta en webbläsare och visa en angiven URL-adress

skicka e-post via Internet

skicka ett DDE-kommando (Windows) eller en händelse till ett annat program

avsluta programmet

uppdatera ett objekt eller ett fönster

Tips  Använd scriptsteget Kommentar om du vill kommentera dina scripts så att dina kollegor kan förstå dem.