Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Röstmeddelande (macOS)
 

Röstmeddelande (macOS)

Läser upp text.

Se även 

Tillval 

Skriv den text som ska läsas upp direkt i textinmatningsområdet eller klicka på Ange om du vill skapa texten utifrån en beräkning.

Röst anger en röst från de olika röster som finns tillgängliga på datorn.

Fortsätt när texten är uppläst gör att FileMaker Pro Advanced väntar tills uppläsningen är klar innan programmet fortsätter med nästa scriptsteg.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan skriva in en hel textsträng eller använda en beräkning för att skapa den text som ska läsas upp. Du kan dessutom ange vilken röst som synthesizern ska använda och om scriptet ska vänta tills uppläsningen är klar eller inte innan det fortsätter med nästa scriptsteg.

Om databasen öppnas på en dator som inte har någon talfunktion kan scriptet fortfarande redigeras, men endast standardrösten finns tillgänglig. Scriptsteget Röstmeddelande utförs inte när scriptet körs på en dator som inte har någon talfunktion.

Exempel 1 

Uppmanar användaren att ange ett företagsnamn om fältet Företag är tomt. Kan startas med scripttriggern VidSparaPost, scripttriggern VidLayoutStäng eller scripttriggern VidFönsterStäng.

If [IsEmpty ( Kontaktpersoner::Företag )]
Röstmeddelande ["Ange ett företagsnamn"]
End If

Exempel 2 

Läser upp innehållet i fältet Statistik i den aktuella posten.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Röstmeddelande [Fakturor::Sammanfattning]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)