Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till fält
 

Gå till fält

Flyttar till angivet fält i aktuell layout.

Se även 

Tillval 

Markera/spela upp anger att FileMaker Pro Advanced ska markera allt innehåll i ett fält. Om t.ex. det primära kommandot är Redigera öppnar Markera/spela upp dokumentet i ett läge där det kan redigeras.

Gå till målfält anger målfältet.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

Om det här scriptsteget anger ett fält på en flikpanel eller på en glidpanel som inte ligger längst fram, väljs det angivna fältet och panelen där det ligger flyttas längst fram på panelkontrollen. Om samma fält visas någon annanstans i layouten och scriptet hittar det fältet först, flyttas dock inte panelen med samma fält framåt. Du kan tvinga FileMaker Pro Advanced att hitta ett visst fält genom att tilldela ett objektsnamn till fältet och använda scriptsteget Gå till objekt för att flytta till den instansen av fältet. Om objektet är ett repeterande fält kan du också ange till vilken repetition du vill gå.

När en layout innehåller flera förekomster av ett fält och ett script som innehåller scriptsteget Gå till fält körs så flyttas fokus till den första synliga instansen av fältet baserat på i vilken ordning fälten skapades i layouten. Om du vill identifiera ett specifikt fält använder du scriptsteget Gå till objekt istället.

Om scriptsteget anger ett fält på ett flytande fönster öppnas det flytande fönstret.

I FileMaker WebDirect:

Markören flyttas till det angivna fältet.

Om målfältet inte syns i webbläsarfönstret, kommer Gå till fält inte att bläddra ned i fönstret för att visa målfältet.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturainformation, skapar en post och går till statistikfältet.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Ny post/sökpost
Gå till fält [Fakturor::Sammanfattning]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)