Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Uteslut flera poster
 

Uteslut flera poster

Utesluter flera poster från sökresultatet med start från den aktuella posten och väljer nästa post i tabellen.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, där användaren ombes att ange antalet poster som ska utelämnas.

Om Med dialogruta är Av och du inte anger antalet poster utesluts endast den aktuella posten.

Ange poster anger det exakta antalet poster du vill utesluta. Beräkningsresultatet måste vara ett tal.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget utesluter (döljer tillfälligt) flera poster från sökresultatet, från och med den aktuella posten, och gör nästa post i tabellen till aktuell post.

Om det här scriptsteget utförs i layoutläge växlar FileMaker Pro Advanced till bearbetningsläge när scriptsteget har utförts.

Exempel 1 

Utesluter alla poster i aktuella hittade poster.

Gå till post/sökpost/sida [Första]
Uteslut flera poster [Med dialogruta: Av; Hämta ( HittadePoster )]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)