Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning > Kontrollera det markerade
 

Kontrollera det markerade

Den markerade texten stavningskontrolleras.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet stavningskontrollerar all text i det aktiva fältet. Om du inte använder Markera hela innehållet måste du markera text innan scriptsteget utförs.

Gå till målfält låter dig ange vilket fält som ska kontrolleras.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Visar dialogrutan Rättstavning om fältet inte är tomt.

Exempel 1 

Kontrollerar stavningen i fältet Kommentar i aktuell post.

Kontrollera det markerade [Markera; Produkter::Kommentar]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)