Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > End Loop
 

End Loop

Markerar slutet på en scriptstruktur med Loop.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Varje gång du använder ett Loop-scriptsteg lägger sektionen för scriptredigering in ett End Loop-steg automatiskt. Stegen mellan Loop och End Loop får automatiskt indrag och End Loop-steget placeras på samma indragningsnivå som dess motsvarande Loop-steg.

Exempel 1 

Kopierar data från Kunder::Arbetstelefon till kunder::Kontakt dagtid i alla poster.

Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Kunder::Kontakt dagtid; Kunder::Arbetstelefon]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Loop

Scriptsteget Exit Loop If

Loop-struktur, exempel

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)