Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Mina appar
 

Öppna Mina appar

Öppnar fönstret Mina appar.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Mina appar > Visa Mina appar.

Kommentarer 

Windows: Om du vill hålla FileMaker Pro Advanced öppet efter att det sista dokumentfönstret stängts genom att visa fönstret Mina appar, tar du med Öppna Mina appar som det sista steget i ett script som körs när det sista fönstret stängs.

Exempel 1 

Öppnar fönstret Mina appar och stänger det aktiva dokumentfönstret.

Stäng fönster [Aktuellt fönster]
Öppna Mina appar

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)