Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Tillåt formateringslisten
 

Tillåt formateringslisten

Aktiverar eller inaktiverar visning av formateringslisten.

Se även 

Tillval 

visar att formateringslisten, Visa-menyn, > Formateringslisten och knappen Formateringslist i layoutlisten är aktiverade.

Av döljer formateringslisten, inaktiverar Visa-menyn > Formateringslisten och inaktiverar knappen Formateringslist i layoutlisten.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Detta steg fungerar i alla lägen utom layoutläget.

Med detta scriptsteg kan du inaktivera formateringslisten och menyalternativ relaterade till formateringslisten. Det här scriptsteget påverkar bara det aktiva fönstret i den fil som scriptsteget anropas från.

I runtime-lösningar döljs formateringslisten i kioskläget. Tillåt formateringslisten har ingen effekt i läget utan menyer.

Exempel 1 

Går till fältet Kommentar i layouten Fakturainformation och visar formateringslisten.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Gå till fält [Fakturor::Kommentarer]
Tillåt formateringslisten [På]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)