Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Flytta/Ändra storlek på fönster
 

Flytta/Ändra storlek på fönster

Justerar storlek eller plats för det valda fönstret.

Se även 

Tillval 

Aktuellt fönster väljer det aktuella förgrundsfönstret när scriptsteget utförs.

Fönsternamn väljer ett namngivet öppet fönster.

Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro Advanced-filer).

Höjd är det justerade fönstrets höjd i punkter.

Bredd är det justerade fönstrets bredd i punkter.

Avstånd från överkant är det justerade fönstrets avstånd i punkter från skärmens överkant (eller för ett kort, från övre delen av layouten i det överordnade fönstret).

Avstånd från vänsterkant är det justerade fönstrets avstånd i punkter från skärmens vänsterkant (eller för ett kort, från vänsterkanten på det överordnade fönstret).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det justerade fönstret behåller samma layout, samma tabell, samma grupp av sökresultat och samma aktuella post som originalfönstret.

Kommentarer 

Urval efter fönsternamn är inte skiftlägeskänsligt.

Det är inte nödvändigt att ange värden för varje alternativ. Om inget värde angetts använder FileMaker Pro Advanced originalplats och -storlek för fönstret som standardvärden.

Minimihöjd och -bredd för fönstret beror på scriptanvändarens operativsystem. Om angivna värden för höjd och bredd är mindre än minimimåtten använder FileMaker Pro Advanced minimivärdena.

Maximihöjd och -bredd för fönstret beror på scriptanvändarens skärmupplösning. Om angivna värden för höjd eller bredd är större än maximimåtten använder FileMaker Pro Advanced maximivärdena.

Du kan flytta ett fönster utanför skärmen genom att ange negativa värden för överkant och/eller vänsterkant, vilket kan vara användbart i miljöer med flera bildskärmar.

macOS: Det här scriptsteget har ingen effekt på helskärmsfönster och returnerar en felkod.

I FileMaker Go stöds det här scriptsteget enbart för kort.

Exempel 1 

Går till layouten Kundinfo, placerar fönstret uppe i det vänstra hörnet av FileMaker Pro Advanced-fönstret (Windows) eller uppe i det vänstra hörnet av skärmen (macOS) och anpassar fönstrets storlek.

Gå till layout ["Kundinfo"]
Flytta/Ändra storlek på fönster [Aktuellt fönster; Höjd: 400; Bredd: 600; Överkant: 0; Vänsterkant: 0]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Nytt fönster

Scriptsteget Gå till relaterad post

Definiera beräkningsfält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)