Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna scriptfönster
 

Öppna scriptfönster

Öppnar Scriptfönster.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Detta scriptsteg är detsamma som att välja Script > Scriptfönster eller Arkiv >Hantera > Script.

Kommentarer 

När ett Öppna scriptfönster-steg utförs, avbryter FileMaker Pro Advanced det aktuella scriptet. Det förhindrar oväntade åtgärder om det aktuella scriptet redigeras.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens script, och öppnar scriptfönstret.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens script?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna scriptfönster
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)