Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Installera Plug-In
 

Installera Plug-In

Installerar eller uppdaterar en plugin-fil från ett containerfält till din dator.

Se även 

Tillval 

Ange målfält anger containerfältet med plugin-programmet som du vill installera eller uppdatera. Om inget fält angetts installerar FileMaker Pro Advanced plugin-programmet i det aktuella containerfältet i den aktiva tabellen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Du måste infoga plugin-programmet i ett containerfält innan du kan installera eller uppdatera plugin-programmet. Mer information finns i Infoga fil eller Installera Plug-in.

Endast plugin-filer för FileMaker kan installeras. Om en fil som inte tillhör ett plugin-program finns i målfältet eller i det aktiva containerfältet sker inga åtgärder när scriptet körs. I Windows har plugin-program filtillägget .fmx (32-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced) eller .fmx64 (64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced). I macOS har plugin-program filtillägget .fmplugin.

Komprimerade plugin-filer i zip-format eller plugin-filer i tar-format kan inte installeras.

Du kan använda funktionen Get ( InstalleradeFMPlugin ) om du vill identifiera namn, version och aktiveringsstatus för installerade plugin-program. Funktionen kan hjälpa dig kontrollera om ett installerat plugin-program är nyare eller äldre än det plugin-program som krävs för lösningsfilen. Mer information finns i Get ( InstalleradeFMPlugin ).

Plugin-program måste aktiveras i inställningar för plugin-program för att FileMaker Pro Advanced ska känna igen dem. Om scriptsteget Installera Plug-In installerar en plugin-uppdatering men plugin-programmet är inaktiverat i inställningarna för plugin-program, installerar FileMaker Pro Advanced uppdateringen men aktiverar inte plugin-programmet. Se Ange inställningar för plugin-program.

För filer med FileMaker Server eller FileMaker Cloud som värd måste serveradministratören tillåta scriptsteget Installera Plug-In i Admin Console. Mer information finns i FileMaker Server Hjälp eller FileMaker Cloud Hjälp.

Kommentarer 

FileMaker Pro Advanced kan bara installera plugin-program som matchar FileMaker Pro Advanced-programmets arkitektur. Till exempel 64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced kan bara installera 64-bitarsversioner av plugin-program. Använd funktionen Get ( Programarkitektur ) om du vill fastställa det aktuella programmets arkitektur.

Systemadministratören kan använda registreringsfilen under installation på flera datorer för att inaktivera plugin-program och förhindra plugin-uppdateringar från att installeras i FileMaker Pro Advanced. Se Konfigurationsguiden för FileMaker Pro-nätverksinstallation.

Exempel 1 

Installerar pluginprogrammet Video.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du installera den senaste versionen av plugin-programmet Video?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Installera Plug-In[Plugins::Video]
End If

Exempel 2 

Upptäcker programmets arkitektur och installerar sedan lämplig version av ett plugin-program.

If [ Get ( Programarkitektur ) = "i386"]
Installera Plug-in [Plugin-program::32 bitar]
Else If ( Get ( Programarkitektur ) = "x86_64"]
Installera Plug-in [Plugin-program::64 bitar]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)