Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till portalrad
 

Gå till portalrad

Navigerar mellan rader i den aktiva portalen.

Se även 

Tillval 

Kommandot Markera används för att markera hela portalraden. Om Av är valt är bara ett fält i portalen aktivt.

Kommandot Första används för att flytta till den första raden i portalen.

Sista flyttar till den sista raden i portalen.

Föregående flyttar till den föregående raden i portalen.

Nästa flyttar till nästa rad i portalen.

Avbryt efter sista avslutar scriptet när det kommer till den sista portalraden om Nästa eller Föregående är valt. Du kan använda Avbryt efter sista i en loop för att avsluta loopen efter den sista portalraden.

Kontrollberäkning går till det radnummer som är resultatet av den beräkning du skapar, eller till det radnummer som angavs i en dialogruta om du har ställt in Med dialogruta till .

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

När ingen portal är aktiv använder scriptet den första portalen i staplingsordningen för layouter.

Det här scriptsteget försöker hålla samma fält markerat när det byter rad. Om inget fält i portalen är valt, väljer scriptsteget det första fält som det kan öppna.

När ett fält i en portal har valts, kan du använda detta steg om du vill flytta till samma fält i en annan portalrad. Om exempelvis det tredje fältet i den andra portalraden väljs går

Gå till portalrad [Markera: Av ; Nästa ; Avsluta efter sista: Av]

till det tredje fältet i den tredje portalraden.

Kommentarer 

I en portal som visar poster från aktuell tabell har detta scriptsteg samma reultat som Gå till post/sökpost/sida.

I FileMaker WebDirect flyttas markören bredvid den angivna raden, men raden markeras inte.

Script på serversidan, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering har inte stöd för alternativet Kontrollberäkning.

Exempel 1 

Går till den sista raden i en portal för att skapa en post.

Gå till fält [Relaterade fakturor::Sammanfattning]
Gå till portalrad [Markera: Av ; Sista]

Exempel 2 

Gör det möjligt för en användare att göra batchuppdateringar i statusfältet i en portal.

Gå till portalrad [Markera: På ; Första]
Loop
Gå till fält [Markera/spela upp; Fakturor::Status]
Paus/Återuppta script [Vänta på användaren]
Gå till portalrad [Markera: Av ; Nästa ; Avsluta efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Gå till objekt

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler