Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Skriv till disk
 

Skriv till disk

Skriver omedelbart den interna filcachen till datorns hårddisk.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

FileMaker-klienter utför automatiskt en tömning av ändringar (sparar dem) från intern filcache till datorns hårddisk (eller annan lagring) när ingen annan process pågår. Använd det här scriptsteget om du vill tvinga FileMaker-klienter att tömma sin interna fil-cache efter att omfattande ändringar har utförts genom scriptsteg som Importera poster eller Ersätt fältinnehåll.

Exempel 1 

Tilldelar löpnummer till alla hittade poster och rensar ändringarna på hårddisken.

Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: På]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Produkter::Serienummer; Serienummer]
Skriv till disk

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)