Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ
 

Scriptsteg för att öppna menyalternativ

Med Scriptsteg för att välja menyalternativ kan du öppna olika FileMaker Pro Advanced-dialogrutor på samma sätt som om du hade valt ett kommando på en meny. Du kan använda ett av dessa scriptsteg till att öppna en dialogruta om du angivit att användarna inte ska ha behörighet till menyerna i FileMaker Pro Advanced. Med dessa scriptsteg kan du:

öppna dialogrutan Ändra sökposter

öppna dialogrutan Inställningar

öppna dialogrutan Filtillval

öppna dialogrutan Hantera databas

öppna dialogrutan Hantera externa datakällor

öppna dialogrutan Hantera layouter

öppnar scriptfönstret

öppna dialogrutan Hantera teman

öppna dialogrutan Hantera värdelistor

öppna dialogrutan Sök/Ersätt

öppna Hjälp

öppna dialogrutan Värdar

öppna dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker

öppna dialogrutan Överför till FileMaker Server

öppna fönstret Mina appar