Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Sätt förstoringsgrad
 

Sätt förstoringsgrad

Förstorar eller förminskar bilden på skärmen.

Se även 

Tillval 

Lås förhindrar användaren från att ändra förstoringsgraden. Om du vill tillåta användarna att ändra zoomnivå utför du scriptstegen utan alternativet Lås.

Zooma in förminskar skärmbilden en förstoringsgrad.

Zooma ut förstorar skärmbilden en förstoringsgrad.

Förminskningsvärden: 100%, 75%, 50% eller 25%.

Förstoringsvärden: 150 %, 200 %, 300 % eller 400 %.

Obs!  I FileMaker Go är det högsta tillåtna förstoringsvärdet 200 %.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget när du vill ange förinställda förstoringsgrader. Om du vill ange en standardförstoringsgrad kan du använda scripttriggern VidFönsterÖppna.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturor iPhone, ställer in förstoringsgraden på 100 % och låser förstoringsgraden.

Gå till layout ["Fakturor iPhone"]
Sätt förstoringsgrad [Lås: På ; 100 %]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)