Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Logga in igen
 

Logga in igen

Tillåter inloggning till filen med ett annat konto och lösenord utan att behöva stänga filen och öppna den igen.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta kontrollerar om dialogrutan Öppna <filnamn> visas när scriptsteget utförs. Den dialogrutan kräver att användaren manuellt anger konto och lösenord (eller ändrar information som redan är angiven i dialogrutan) för att öppna en fil. När alternativet Med dialogruta är inställt på använder FileMaker Pro Advanced den information om konto och lösenord som är lagrad med scriptsteget eller genererar information utifrån beräkningar när scriptsteget utförs.

Kontonamn låter dig ange namnet på det konto om ska verifieras.

Lösenord låter dig ange lösenordet för det här kontot.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Den behörighet som tilldelats det nya kontot börjar gälla omedelbart, t.ex. åtkomst till tabeller, poster, layouter, scripts och värdelistor.

Kommentarer 

Du behöver inte ha fullständig behörighet för att utföra det här scriptsteget. Användare med vilken behörighet som helst kan använda det här scriptsteget för att logga in på databasen igen.

Användarna får fem försök att ange konto och lösenord om inte scriptsteget Manuell felhantering aktiverats.

Om Manuell felhantering är aktiverat får användarna bara ett försök att ange konto och lösenord.

Alternativet Med dialogruta fungerar olika beroende på var scriptet körs:

Script på serversidan, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet är inställt på Av.

I FileMaker WebDirect ställer du in alternativet på så att dialogrutan visas. Om du sparar kontot och lösenordet i scriptsteget visas dock inte den här informationen i dialogrutan.

Exempel 1 

Uppmanar användaren att logga in igen efter att ha raderat det angivna kontot.

Obs!  Steget Radera konto gör att användaren måste ha fullständig behörighet för att köra det här scriptet.

Radera konto [Kontonamn: "Användare"]
Logga in igen [Med dialogruta: På]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)