Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Else
 

Else

Utför en alternativ uppsättning scriptsteg när scriptstegen If eller Else If utvärderas till falskt.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Else måste följa på ett If-scriptsteg eller Else If-scriptsteg. Else kan inte följa på ett annat Else-scriptsteg.

När alla If-scriptsteg och Else If-scriptsteg utvärderas till falskt fortsätter scriptkörningen till Else-scriptsteget. Scriptstegen under Else körs och scriptkörningen fortsätter till scriptsteget End If.

Exempel 1 

Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Om poster hittas sorteras sökresultatet.

Utför sökning [Återställ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Sök poster"; "Inga poster hittades."]
Else
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Else If

If-struktur, exempel

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)