Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Stäng flytande fönster
 

Stäng flytande fönster

Stänger ett öppet flytande fönster i det fönster där scriptsteget körs.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Stänger ett öppet flytande fönster i målfönstret. Om inget flytande fönster är öppet gör Stäng flytande fönster ingenting och ingen felkod returneras.

Exempel 1 

Stänger det öppnade flytande fönstret och navigerar antingen till fliken "Betalda" eller "Obetalda" i en flikkontroll beroende på värdet för Fakturor::Status.

Stäng flytande fönster
Gå till objekt [Objektnamn: Fakturor::Status]

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( Fönsterläge )

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)