Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Sök
 

Sök

Växlar till sökläge.

Se även 

Tillval 

Paus stoppar scriptet tillfälligt så att användaren kan ange en sökpost.

Ange sökposter låter dig skapa och ändra sökposter för användning i det här scriptsteget.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om du väljer Ange sökposter när scriptsteget definieras visar FileMaker Pro Advanced aktuell sökpost (en eller flera) om det finns några. Ytterligare sökposter kan definieras, och befintliga sökposter kan dupliceras, ändras eller tas bort.

Om du vill ändra en sökpost väljer du den i listan i dialogrutan Ange sökposter och klickar på Ändra.

I dialogrutan Ändra sökposter väljer du den åtgärd (Sök poster eller Uteslut poster) du vill att sökposten ska utföra. En sökpost kan antingen leta upp poster eller utesluta poster, men inte båda åtgärderna samtidigt. Använd flera sökposter om du både vill leta upp och utesluta poster i samma scriptsteg.

För varje fält i sökposten anger du de villkor du vill att FileMaker Pro Advanced ska använda i sökningen.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturainformation, går in i sökläge, pausar för användarinmatning och utför sökningen.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Sök [Paus: På]
Utför sökning [ ]

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( Fönsterläge )

Scriptsteget Utför sökning

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)