Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Återställ post/sökpost
 

Återställ post/sökpost

Återställer den aktuella posten eller sökposten till dess ursprungliga tillstånd, innan redigeringen påbörjades.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta visar en dialogrutan när scriptsteget utförs, och ber användaren att bekräfta återställningsåtgärden.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Visar en dialogruta om den aktuella posten har ändrats men inte verkställts. Ger användaren alternativet att återställa posten.

If [Get ( ÖppenPoststatus ) = 2]
Visa anpassad dialogruta ["Den här posten har ändrats från dess ursprungliga innehåll."]
#Knapp 1 är Verkställ. Knapp 2 är Återställ.
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Återställ post/sökpost [Med dialogruta: Av]
End If
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)