Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Kopiera post/sökpost
 

Kopiera post/sökpost

Kopierar värdet i en post eller sökpost till Urklipp.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Textfälten kopieras i tabbavgränsat format, utan några stilar, i samma ordning som de visas i postens layout. Text i containerfält kopieras också. (Det här steget motsvarar att välja Kopiera på menyn Redigera när inget fält är aktivt.)

Kommentarer 

Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.

När du använder steget Kopiera post med repeterade fält infogar FileMaker Pro Advanced gruppavgränsartecknet mellan varje repetition. Använd en textredigerare för att ersätta dessa tecken med någon annan avgränsare, t.ex. tabb eller mellanslag.

Alla fält i flytande fönster ignoreras när du kopierar poster.

Exempel 1 

Kopierar innehållet i den aktuella posten och visar en anpassad dialogruta.

Kopiera post/sökpost
Visa anpassad dialogruta ["Nu kan du klistra in den aktuella posten i kalkylbladsprogrammet."]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)