Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Skrivarinställning
 

Skrivarinställning

Anger tillval för Skrivarinställningar, t.ex. pappersstorlek och orientering. Tillvalen lagras i det här scriptsteget.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om dialogrutan Utskriftsformat ska visas när scriptsteget utförs. Om du ställer in Med dialogrutaAv skickas utdata från detta scriptsteg till den senast angivna skrivaren och inte till den skrivare som angavs i scriptsteget.

Med Ange utskriftsformat kan du välja utskriftsalternativ som sparas med scriptsteget (Återställ anger att utskriftsformat sparats med scriptsteget).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

FileMaker Server, FileMaker Cloud, FileMaker Go och FileMaker WebDirect har inte stöd för Med dialogruta: .

I FileMaker Server, FileMaker Cloud och FileMaker WebDirect ställer det här scriptsteget också in alternativen för PDF-filer som har skapats med scriptsteget Spara poster i PDF-format.

Exempel 1 

Går till layouten Skriv ut fakturor, sorterar poster, ändrar skrivarinställningar och skriver ut.

Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skrivarinställning [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skriv ut [Med dialogruta: På]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)