Referens > Scriptsteg
 

Scriptsteg

Klicka på nedanstående länkar om du vill se scriptsteg efter kategori eller i bokstavsordning.

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteg (i bokstavsordning)

För varje scriptsteg beskrivs vad som görs i scriptsteget och vilka tillval och parametrar som kan användas. Dessutom visas scriptstegets format och ett användningsexempel.

Mer information om hur du skapar scripts finns i Automatisera uppgifter med scripts.

Kompatibilitet för scriptsteg

Under avsnittet Kompatibilitet för varje ämne visas var scriptsteget har stöd för att köras. Scriptsteg utan stöd hoppas över och returnerar felet 3 ("Kommandot är inte tillgängligt"). Mer information finns i funktionen Get ( SenasteFel ).