Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning
 

Scriptsteg för rättstavning

Med scriptsteg för rättstavning kan du:

kontrollera stavningen för den text som är markerad

kontrollera stavningen i en post

kontrollera stavningen för alla hittade poster

rätta ett ord

ange stavningstillval för en fil

välja ordlista

ändra den egna ordlistan