Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Konfigurera lokal notis
 

Konfigurera lokal notis

Köar eller rensar en lokal notis.

Se även 

Tillval 

Åtgärd köar en lokal notis eller rensar en befintlig köad notis.

Namn anger namnet på den lokala notisen som ska köas eller rensas. Du måste ange ett unikt namn för varje notis.

Script anger det script som körs efter att användaren interagerat med notisen. Scriptet körs även när notisen skulle ha visats om FileMaker Go är i förgrunden eller om notiser är inaktiverade för FileMaker Go.

Fördröjning anger antalet sekunder att vänta innan notisen köas.

Rubrik anger rubriken för notisen.

Huvuddel anger meddelandets text.

Knapp 1, 2 och 3 Etikett anger etiketten för varje knapp i notisen.

Knapp 1, 2 och 3 Förgrund anger om ett tryck på knappen ska visa FileMaker Go i förgrunden eller behålla det i bakgrunden. Om beräkningens resultat är 1 (sant) visas FileMaker Go i förgrunden när knappen trycks. Om resultatet är 0 (falskt) eller inte angivet, stannar FileMaker Go kvar i bakgrunden.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro Advanced 17.0

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget om du vill visa en notis på en enhet när FileMaker Go inte körs eller är i bakgrunden. Notisen visas efter den eventuella fördröjningen, även om FileMaker Go inte körs.

Om du anger ett script, överförs följande flerradiga parameter till scriptet.

 

Radnummer

Parametervärde

1

Notisens namn.

2

Ett av följande värden:

NotificationSelected – Användaren tryckte på notisen.

NotificationNotDisplayed – Notisen visades inte eftersom FileMaker Go var i förgrunden.

NotificationNotAllowed – Notiser är inaktiverade för iOS-enheten.

<knappetikett> – Användaren tryckte på den angivna knappen i notisen.

3

1 om FileMaker Go var i förgrunden när scriptet köades; 0 om FileMaker Go var i bakgrunden när scriptet köades.

4

Den valfria scriptparametern i dialogrutan Ange script.

Kommentarer 

Om en ny notis har samma namn som en köad notis tas den föregående notisen bort innan den nya köas.

Om användaren trycker på notisen så flyttas FileMaker Go till förgrunden och det angivna scriptet körs. Om notisen visas men användaren inte interagerar med den så körs inte scriptet.

Exempel 1 

Köar en notis utan script eller knappar.

Konfigurera lokal notis [Åtgärd: Köa; Namn: "BeaconUpptäckt"; Fördröjning: 30; Rubrik: "Beacon upptäckt"; Huvuddel: $beaconMessage;]

Exempel 2 

Rensar en köad notis.

Konfigurera lokal notis [Åtgärd: Rensa; Namn: "BeaconUpptäckt";]

Exempel 3 

Köar en notis med 10 minuters fördröjning. Varje gång användaren trycker på knappen Snooze så körs scriptet Hantera notis igen och skickar en påminnelse till användaren efter 10 minuter. Följande flerradiga parameter överförs till scriptet Hantera notis när användaren trycker på knappen Snooze:

PåminnMig
Snooze
0

Om användaren trycker på knappen Förbered nu så kör scriptet Hantera notis scriptet Förbered rapport nu.

Scriptet Hantera notis:

Ange variabel [$parameter; Värde: Get ( Scriptparameter ) ]Ange variabel [$knappetikett; Värde: GetValue ( $parameter; 2 ) ]If [ (ValueCount ( $parameter ) = 0) or (PatternCount ( $knappetikett; "Snooze" ) > 0) ]Konfigurera lokal notis [Åtgärd: Köa; Namn: "PåminnMig"; Script: "Hantera notis"; Fördröjning: 600; Rubrik: "Inventarierapport"; Huvuddel: "Förbered inventarierapporten."; Knapp 1 Etikett: "Förbered nu"; Knapp 2 Etikett: "Snooze"; Knapp 1 Förgrund: True ]Else If [ Exact ($knappetikett; "Förbered nu") ]Utför script [Angivet: Från lista; "Förbered rapport nu"; Parameter: ]End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)