Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Hämta katalog
 

Hämta katalog

Sätter en variabel till den fullständiga sökvägen för en angiven mapp.

Se även 

Tillval 

Tillåt att mappar skapas låter användare skapa nya mappar när man bläddrar i filsystemet.

Variabel anger en lokal eller global variabel till sökvägen för den valda mappen. Se scriptsteget Ange variabel.

Dialogrutenamn låter dig ange ett anpassat namn för dialogrutan för val av mapp.

Förvald sökväg låter dig ange den sökväg som dialogrutan för val av mapp visar när den öppnas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget ber användare att välja en mapp och anger sedan en variabel på den fullständiga sökvägen för den angivna mappen.

I Windows är formatet för sökvägen /Enhet:/<vald mapp>/.

I macOS är formatet för sökvägen/Enhetsnamn/<vald mapp>/.

Exempel 1 

Öppnar en dialogruta för val av mapp som visar skrivbordet, ber användaren att välja mappen Bilder och anger sedan mappen Produkter::Bilder som sökväg för den valda mappen.

Hämta katalog [$KATALOG; "Välj mappen Bilder"; Get ( Skrivbordssökväg )]
Tilldela fält [Produkter::Bilder Mapp; $KATALOG]

Exempel 2 

Utför en sökning, ber användaren att välja en mapp att exportera till och loopar sedan igenom poster till exportfiler som finns i fältet Produkter::Bild.

Utför sökning [Återställ]
Hämta katalog [Tillåt att mappar skapas; $KATALOG; "Exportera till mapp"]
Loop
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde:$KATALOG & Produkter::Bild]
Exportera fältinnehåll [Produkter::Bild; $SÖKVÄG ; Skapa kataloger: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Skapa filsökvägar

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)