Referens > Scriptsteg > Scriptsteg (i bokstavsordning)
 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

#

# (Kommentar)

A, B, C

Aktivera konto

Aktivera pektangentbord

Ange animering för layoutobjekt

Ange fönsterrubrik

Ange variabel

Avbryt script

AVPlayer Ange tillval

AVPlayer Ange uppspelningsläge

AVPlayer Spela upp

Avsluta programmet

Avsluta script

Bearbeta

D, E, F

Dela databas

Duplicera post/sökpost

Else

Else If

End If

End Loop

Ersätt fältinnehåll

Exit Loop If

Exportera fältinnehåll

Exportera poster

Flytta/Ändra storlek på fönster

Förfina sökning

G

Granska

Gå till fält

Gå till föregående fält

Gå till layout

Gå till nästa fält

Gå till objekt

Gå till portalrad

Gå till post/sökpost/sida

Gå till relaterad post

H, I, J, K

Hjälp

Hämta katalog

If

Importera poster

Infoga användarnamn

Infoga bild

Infoga dagens datum

Infoga fil

Infoga från enhet

Infoga från index

Infoga från senast besökt

Infoga från URL

Infoga klockslag

Infoga ljud/video

Infoga PDF

Infoga resultat

Infoga text

Installera menyuppsättning

Installera OnTimer-script

Installera ordlista

Installera Plug-In

Justera fönster

Klipp ut

Klistra in

Konfigurera lokal notis

Konfigurera script för zonövervakning

Kontrollera aktuell post

Kontrollera det markerade

Kontrollera hittade poster

Konvertera fil

Kopiera

Kopiera alla poster/sökposter

Kopiera post/sökpost

L, M, N, O

Logga in igen

Loop

Lägg till konto

Manuell felhantering

Markera allt

Nollställ tabell

Ny fil

Ny post/sökpost

Nytt fönster

Ordna alla fönster

P, Q, R

Paus/fortsätt script

Pip

Radera

Radera hittade poster

Radera konto

Radera portalrad

Radera post/sökpost

Reparera filer

Rulla fönster

Rättstava ordet

Röstmeddelande (macOS)

S, T

Skicka e-post

Skicka Event

Skriv till disk

Skriv ut

Skrivarinställning

Slå telefonnummer

Sortera ej poster

Sortera poster

Sortera poster efter fält

Spara en kopia

Spara poster i Excel-format

Spara poster i PDF-format

Spara poster som ögonblicksbildlänk

Ställ in markering

Ställ in nästa löpnummer

Ställ in webbvisaren

Stäng fil

Stäng flytande fönster

Stäng fönster

Sätt förstoringsgrad

Sök

Sök efter matchande poster

Sök/Ersätt

Tilldela fält

Tilldela fält efter namn

Tillval för rättstavning

Tillåt användaren att avbryta

Tillåt formateringslisten

U, V, W, X, Y, Z

Uppdatera fältinnehåll

Uppdatera fönster

Uppdatera inte fönster

Uppdatera objekt

Uppdatera portal

Uteslut

Uteslut flera poster

Utför AppleScript (macOS)

Utför DDE-kommando (Windows)

Utför script

Utför script på server

Utför snabbsökning

Utför SQL

Utför sökning

Utforma enligt systemet

Utvidga sökning

Verkställ post/sökpost

Visa alla

Visa anpassad dialogruta

Visa endast uteslutna

Visa som

Visa/dölj menyrad

Visa/dölj textlinjal

Visa/dölj verktygsfält

Välj fönster

Å, Ä, Ö

Ångra/Gör om

Återställ kontolösenord

Återställ post/sökpost

Ändra egen ordlista

Ändra lösenord

Ändra senaste sökning

Öppna databasen för gäster

Öppna fil

Öppna filtillval

Öppna Hantera containrar

Öppna Hantera databas

Öppna Hantera datakällor

Öppna Hantera layouter

Öppna Hantera teman

Öppna Hantera värdelistor

Öppna inställningar

Öppna Mina appar

Öppna post/sökpost

Öppna Redigera sparade sökningar

Öppna scriptfönster

Öppna Sök/Ersätt

Öppna URL

Öppna värdar

Överför till FileMaker Server