Get (LaatsteFoutGegevens)

Geeft als resultaat tekst over fouten die door Get (LaatsteFout) als resultaat worden gegeven.

Opmaak 

Get (LaatsteFoutGegevens)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

  • Voor ODBC-importen en scriptstappen 'SQL uitvoeren' geeft deze functie als resultaat een gedetailleerd ODBC-foutbericht.

  • Wanneer u in de relatiegrafiek met ODBC-gegevensbronnen werkt, wordt als resultaat de leesbare fouttekenreeks gegeven die door het ODBC-stuurprogramma wordt gegenereerd.

  • Voor acties waarbij er wordt geprobeerd om een beveiligde verbinding met een host te maken, wordt een foutbericht voor het SSL-certificaat gegeven.

  • Geef voor externe scriptstappen als resultaat een foutbericht als het door de plug-in is opgegeven.

  • Geeft voor bewerkingen met cURL-opties als resultaat een bericht van de cURL-bibliotheek of een antwoordcode van de server. Raadpleeg Ondersteunde opties voor cURL.

  • Geeft voor bewerkingen die al actieve records proberen te vergrendelen de naam en de account van de gebruiker die momenteel de record bewerkt als resultaat.

  • Geeft een foutbericht als resultaat voor plug-ins die niet kunnen worden geĆÆnstalleerd of geladen.

  • Voor transacties die mislukken of worden teruggedraaid, worden het mislukte script, de mislukte scriptstap en het scriptregelnummer geretourneerd. Als de fout optreedt in een subscript, wordt de naam van het subscript gegeven in plaats van de naam van het aanroepende script. Zie Transactie openen.

Voorbeeld 1 

Voor ODBC-importacties en scriptstappen SQL uitvoeren geeft deze functie als resultaat [DataDirect][Macintosh ODBC Driver Manager] Naam van gegevensbron niet gevonden en geen standaardstuurprogramma opgegeven (-1) wanneer er geen naam van een gegevensbron is gevonden en het stuurprogramma niet is opgegeven.