Tekstfuncties

Met tekstfuncties kunt u tekstreeksen analyseren, opnieuw ordenen, uitlichten en samenstellen. U kunt bijvoorbeeld met de functie MiddleWords bepaalde woorden uitlichten uit een opgegeven tekst.

Tekstfuncties werken met de volgende parameters:

  • velden van het type Tekst
  • tekstconstanten (tussen aanhalingstekens)
  • uitdrukkingen met tekst als resultaat.

Functie

Doel

Char

Geeft als resultaat de tekens voor de Unicode-code-points in het getal.

Code

Geeft als resultaat de Unicode-code-points voor de tekens in de tekst.

Exact

Geeft als resultaat 1 (waar) als de inhoud van twee velden overeenkomt; in het andere geval is het resultaat 0 (onwaar).

Filter

Geeft uit tekst als resultaat alleen die tekens die in filterTekst zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.

FilterValues

Geeft als resultaat een tekst die alleen de waarden bevat die in FilterWaarden zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.

GetAsCSS

Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar CSS-opmaak (Cascading Style Sheets).

GetAsDate

Geeft als resultaat datums in tekst als veldtype datum.

GetAsNumber

Geeft als resultaat alleen de getallen in tekst als veldtype getal.

GetAsSVG

Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar SVG-opmaak (Scalable Vector Graphics).

GetAsText

Geeft als resultaat gegevens als veldtype tekst.

GetAsTime

Geeft als resultaat tijdstippen of tijdstempels in tekst als veldtype tijd.

GetAsTimestamp

Geeft als resultaat tekst als veldtype tijdstempel.

GetAsURLEncoded

Geeft als resultaat tekst als URL-code (Uniform Resource Locator) voor gebruik als een URL.

GetValue

Geeft als resultaat de gevraagde waarde in Waardenummer uit LijstMetWaarden.

Left

Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters in tekst, gerekend van links.

LeftValues

Geeft als resultaat waarden in tekst, volgens het opgegeven aantalWaarden, gerekend vanaf links.

LeftWords

Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantal woorden in tekst, gerekend van links.

Length

Geeft als resultaat het aantal tekens in een veld, inclusief alle spaties, getallen en speciale tekens.

Lower

Geeft als resultaat alle letters in de opgegeven tekst als kleine letters.

Middle

Haalt het opgegeven aantal karakters uit de tekst, te beginnen vanaf de opgegeven tekenpositie.

MiddleValues

Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantalWaarden in tekst, te beginnen bij de beginWaarde.

MiddleWords

Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantal woorden uit opgegeven tekst, te beginnen bij het beginwoord.

PatternCount

Geeft als resultaat het aantal vermeldingen van zoekreeks in tekst.

Position

Geeft als resultaat de beginpositie van de opgegeven vermelding van zoekreeks in tekst.

Proper

Geeft als resultaat de eerste letter van elk woord in tekst als een hoofdletter en alle andere letters als kleine letters.

Quote

Geeft als resultaat de tekstvorm van tekst die tussen aanhalingstekens is geplaatst.

Replace

Vervangt een reeks tekens in tekst door vervangende tekst.

Right

Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters in tekst, gerekend van rechts.

RightValues

Geeft als resultaat waarden in tekst, volgens het opgegeven aantalWaarden, gerekend vanaf rechts.

RightWords

Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantal woorden in tekst, gerekend van rechts.

SerialIncrement

Geeft als resultaat opgegeven tekst en getallen, waarbij de getallen toenemen met het opgegeven aantal.

SortValues

Sorteert een lijst met waarden volgens het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.

Substitute

Geeft als resultaat een tekstreeks waarbij elke vermelding van zoekreeks in opgegeven tekst wordt vervangen door vervangende reeks.

Trim

Geeft als resultaat tekst zonder voorloop- en volgspaties.

TrimAll

Geeft als resultaat een kopie van tekst waarin specifieke spaties zijn gewist of ingevoegd.

UniqueValues

Geeft als resultaat unieke waarden in een lijst op basis van het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.

Upper

Geeft als resultaat alle letters in de opgegeven tekst als hoofdletters.

ValueCount

Geeft als resultaat een telling van het totale aantal waarden in de opgegeven tekst.

WordCount

Geeft als resultaat een telling van het totale aantal woorden in de opgegeven tekst.