Containerfuncties

Containerfuncties berekenen en bewerken gegevens in containervelden en stellen er rapporten over op.

Functie

Doel

Base64Decode

Geeft als resultaat de container- of tekstinhoud van tekst die is gecodeerd in Base64-indeling.

Base64Encode

Geeft als resultaat gegevens als tekst in Base64-indeling.

Base64EncodeRFC

Geeft als resultaat gegevens als tekst in de opgegeven Base64-indeling.

CryptAuthCode

Geeft als resultaat een binaire HMAC (keyed-Hash Message Authentication Code) met behulp van het opgegeven cryptografische hash-algoritme.

CryptDecrypt

Decodeert containergegevens met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat.

CryptDecryptBase64

Decodeert tekst in Base64-codering met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat.

CryptDigest

Geeft als resultaat een binaire hash-waarde die door het opgegeven cryptografische hash-algoritme is gegenereerd.

CryptEncrypt

Codeert gegevens met de opgegeven sleutel en geeft containergegevens als resultaat.

CryptEncryptBase64

Codeert gegevens met de opgegeven sleutel en geeft tekst in Base64-indeling als resultaat.

CryptGenerateSignature

Genereert de digitale handtekening van de gegevens.

CryptVerifySignature

Controleert of een digitale handtekening voor de gegevens geldig is.

GetContainerAttribute

Geeft als resultaat de bestandsmetagegevens van het opgegeven containerveld.

GetHeight

Geeft als resultaat de hoogte in pixels van de inhoud van een containerveld dat afbeeldingen bevat.

GetLiveText

Geeft als resultaat de tekst die met het algoritme voor tekstherkenning is gevonden in de afbeelding van de opgegeven container.

GetThumbnail

Geeft als resultaat een miniatuurweergave van de inhoud in een containerveld, volgens een opgegeven hoogte en breedte.

GetWidth

Geeft als resultaat de breedte in pixels van de inhoud van een containerveld dat afbeeldingen bevat.

HexDecode

Geeft als resultaat de container- of tekstinhoud van tekst die is gecodeerd in hexadecimale notatie.

HexEncode

Geeft als resultaat gegevens als tekst in hexadecimale notatie.

ReadQRCode

Geeft als resultaat de waarde van een QR-code in een containerveld als tekst.

TextDecode

Geeft als resultaat tekst gedecodeerd uit containergegevens met behulp van de opgegeven tekencodering.

TextEncode

Geeft als resultaat een tekstbestand als containergegevens van tekst met behulp van de opgegeven tekencodering en regeleindes.

VerifyContainer

Geeft als resultaat 0 (onwaar) als containergegevens zijn gewijzigd of verwijderd buiten het FileMaker Platform; in het andere geval is het resultaat 1 (waar).