Records sorteren

In FileMaker Pro worden records opgeslagen in de volgorde waarin ze aan een bestand zijn toegevoegd. Door records te sorteren kunt u die in een andere volgorde, bijwerken of afdrukken.

U kunt de velden kiezen waarop u wilt sorteren. Het eerste sorteerveld rangschikt de records op basis van de veldinhoud. Het tweede sorteerveld schikt records wanneer twee of meer records dezelfde waarde hebben in het eerste sorteerveld, enzovoort. U kunt records in oplopende, aflopende of aangepaste volgorde sorteren.

De records blijven standaard op de gekozen wijze gesorteerd tot u een zoekopdracht uitvoert of records sorteert op basis van andere zoekcriteria. Wanneer u een nieuwe record aan een gesorteerde gevonden reeks toevoegt of de gegevens in een sorteerveld van een gesorteerde record wijzigt, verschijnt de record in de juiste positie in de sorteervolgorde wanneer u de record vastlegt.

Zo sorteert u de records in de huidige gevonden reeks:

 1. Klik in de bladermodus op de statusbalk op Sorteren.
 2. Kies in het dialoogvenster Records sorteren de velden die u wilt sorteren in de gewenste sorteervolgorde.

  Raadpleeg Opties voor het sorteren van records voor meer informatie over de sorteeropties in het dialoogvenster Records sorteren.

 3. Klik op Sorteren.

Zo annuleert u een sorteeropdracht voordat deze is voltooid:

Druk op Esc (Windows) of op Command-punt (macOS).

Opmerkingen 

 • Afhankelijk van het veldtype kunnen gegevens verschillend worden gesorteerd:
 • Dit veldtype

  Sorteert gegevens in deze volgorde

  Tekst

  Alfabetisch. Getallen worden gesorteerd op tekenpositie. (Voorbeeld van een oplopende sorteeractie: 1, 11, 2.) Getallen worden voor letters gesorteerd. Niet-alfanumerieke waarden vóór het eerste woord worden genegeerd, tenzij u de sorteertaal wijzigt in Unicode.

  Getal

  Numeriek. Niet-numerieke tekens worden genegeerd.

  Datum

  Chronologisch.

  Tijd

  Numeriek. Tijden die AM/PM gebruiken, worden gesorteerd volgens hun equivalent in de 24-uurs opmaak (8:00 PM wordt dan 20:00).

  Tijdstempel

  Chronologisch. Tijden die AM/PM gebruiken, worden gesorteerd volgens hun equivalent in de 24-uurs opmaak (8:00 PM wordt dan 20:00).

 • Records worden:
  • automatisch gesorteerd wanneer wijzigingen in records worden vastgelegd
  • niet automatisch gesorteerd wanneer scripts worden uitgevoerd of onderbroken
 • Records in een gesorteerd portaal worden opnieuw gesorteerd als u de relatie opnieuw vastlegt. (Wanneer u bijvoorbeeld in bladermodus een record verlaat en er vervolgens weer naar terugkeert, of als u de waarde in het vergelijkingsveld wijzigt.) Raadpleeg Portalen maken om gerelateerde records weer te geven.
 • Herhalende velden worden gesorteerd op de eerste waarde in het herhalende veld. Raadpleeg Herhalende velden definiëren.
 • Als u records uit een ander bestand importeert in een gesorteerd bestand, worden de records niet automatisch gesorteerd. In plaats daarvan verschijnt op de werkbalk de tekst Deels gesorteerd. Sorteer opnieuw om nieuwe records in de sorteervolgorde op te nemen.
 • Systeeminstellingen beïnvloeden de manier waarop getallen, datums en tijden worden gesorteerd. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.
 • Wanneer u een tekstveld definieert, wordt de standaardtaal voor het indexeren en sorteren van tekst gekozen op basis van het besturingssysteem waarmee FileMaker Pro wordt uitgevoerd. Als u de standaardtaal voor een sorteeropdracht wilt negeren, selecteert u Taal voor veld negeren bij sorteren in het dialoogvenster Records sorteren. Raadpleeg Veldindexeringsopties definiëren als u de standaardtaal van het veld definitief wilt wijzigen.
 • U kunt ook een ander venster openen om verschillende sorteeropdrachten met dezelfde gegevens uit te voeren. Raadpleeg Bestanden openen en sluiten.
 • Als u een bestand opent, records sorteert en daarna het bestand sluit, wordt de sorteervolgorde niet opgeslagen. Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren.
 • U kunt sorteren met behulp van een "standaardtaalinstelling" of Unicode om FileMaker Pro op taal gebaseerde sorteerregels te laten negeren. Raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen.