Bestanden delen in een netwerk

Door een FileMaker Pro-bestand te delen (of hosten) op een FileMaker-host, kunnen u en andere gebruikers hetzelfde bestand tegelijkertijd gebruiken met compatibele FileMaker-clientsoftware.

Belangrijk  Plaats geen FileMaker Pro-bestand in een gedeelde map die meerdere apparaten tegelijk openen. Hierdoor kan het bestand namelijk beschadigd raken. In plaats daarvan moet u een FileMaker-host gebruiken om het bestand te openen zodat de host het bestand met andere gebruikers kan delen.

Delen via host

Nadat u een bestand hebt geĆ¼pload naar een host en host het bestand heeft geopend, kan de host het bestand delen met verbonden clients. Hosts ondersteunen grote aantallen gebruikers, bieden gecodeerde verbindingen tussen hosts en clients, en bieden daarnaast webtechnologieĆ«n waarmee u toegang kunt krijgen tot gegevens in de gehoste bestanden.

Via FileMaker Server en FileMaker Cloud kunnen clients van FileMaker Pro en FileMaker Go gedeelde bestanden gebruiken. Daarnaast bieden FileMaker Server en FileMaker Cloud aanvullende services zoals FileMaker WebDirect, de FileMaker Data API, OData API en geplande scripts. Raadpleeg Bestanden uploaden naar een host, de FileMaker Server Help en de FileMaker Cloud Help.

Opmerking  Hostsoftware laat alleen recente versies van clientsoftware verbinding maken. Raadpleeg de technische specificaties van FileMaker Pro voor compatibele versies van hostsoftware.

Peer-to-peer-delen

Nadat u een lokaal bestand hebt geopend en FileMaker Network Sharing hebt ingeschakeld, kan FileMaker Pro het bestand delen met een klein aantal clients. FileMaker Pro gebruiken om te delen wordt ook peer-to-peer delen genoemd. Raadpleeg Peer-to-peer-delen.

Peer-to-peer-delen is onveilig en moet alleen voor testdoeleinden worden gebruikt. Als u bestanden wilt delen via gecodeerde verbindingen en met meer gebruikers, moet u FileMaker Server of FileMaker Cloud gebruiken.

Werken in gedeelde bestanden

Als een gedeeld bestand is geopend door de host, hebben clients toegang tot dezelfde gegevens. Alle wijzigingen in het bestand zijn zichtbaar voor alle gebruikers.

  • Als een gebruiker wijzigingen maakt in de gegevens, worden ze opgeslagen in het gedeelde bestand. Wijzigingen in lay-outs en scripts worden ook in het gedeelde bestand opgeslagen.

  • Opgegeven sorteervolgorden, zoekopdrachten, veldvolgorden voor importeren en exporteren en printerinstellingen zijn specifiek voor elke gebruiker.

Hoewel meerdere gebruikers tegelijk wijzigingen kunnen maken in een gedeeld bestand, zijn er beperkingen wat het type gelijktijdige wijzigingen betreft.

Wijzigingen aan Beperking

Gegevens in velden en records

Eenzelfde record kan niet door twee gebruikers tegelijk worden bewerkt.

Lay-outs en lay-outelementen

Eenzelfde lay-out kan niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.

Invoerlijsten

Invoerlijsten kunnen niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.

Een gebruiker kan een invoerlijst wel bewerken wanneer een andere gebruiker deze in de modus Bladeren of Zoeken gebruikt.

Scripts

Een script kan niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.

Een gebruiker kan een script wel bewerken wanneer een andere gebruiker het script gebruikt.

Tabellen, velden, relaties (databaseschema)

Deze elementen kunnen niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.

Verwijzingen naar gegevensbronnen

Een gegevensbron kan niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.

Een gebruiker kan een gegevensbron wel bewerken wanneer een andere gebruiker die gebruikt.

Accounttoegang en privilegesets

Accounttoegang en privilegesets kunnen niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.

Een gebruiker kan een accounttoegangsinvoer of een privilegeset wel maken of wijzigen wanneer die account of dat privilege door een andere gebruiker wordt gebruikt.

Opmerkingen 

  • Het delen van een bestand door een host werkt onafhankelijk van de functie voor bestandsdeling van een besturingssysteem. Toegangsbeheer dat u instelt in Windows of macOS staat los van de toegangsprivileges die u instelt in FileMaker Pro, en omgekeerd.

  • Toegangsprivileges kunnen bepalen of een gebruiker bepaalde elementen in een bestand mag wijzigen. Raadpleeg Beveiliging beheren.

  • U kunt een bestand ook op het web publiceren. Gebruikers kunnen dan overal waar een internet- of intranetverbinding is, uw gegevens raadplegen met behulp van alleen een webbrowser. Raadpleeg Databases op het web publiceren voor meer informatie.