FileMaker-foutcodes

In deze tabel ziet u een beschrijving van de numerieke foutcodes die de functie Get (LaatsteFout), de Script Debugger of andere FileMaker Platform-technologieën als resultaat geven.

Foutcodes die zijn gemarkeerd met een sterretje (*) worden door de Web Publishing Engine of een FileMaker REST API gegeven.

Foutnummer

Beschrijving

-1

Onbekende fout

0

Geen fout

1

Gebruiker heeft actie geannuleerd

2

Geheugenfout

3

Opdracht is onbeschikbaar (bijvoorbeeld verkeerd besturingssysteem of verkeerde modus)

4

Onbekende opdracht

5

Ongeldige opdracht (in de scriptstap Veld instellen is bijvoorbeeld geen berekening opgegeven)

6

Het bestand is alleen-lezen

7

Onvoldoende geheugen

9

Ontoereikende privileges

10

Gevraagde gegevens ontbreken

11

Naam is ongeldig

12

Naam bestaat al

13

Bestand of object is in gebruik

14

Buiten bereik

15

Kan niet delen door nul

16

Bewerking is mislukt; probeer opnieuw (bijvoorbeeld een opvraag door een gebruiker)

17

Poging om vreemde tekenset naar UTF-16 te converteren, is mislukt

18

Client moet accountgegevens verstrekken om verder te kunnen gaan

19

Tekenreeks bevat andere tekens dan A-Z, a-z, 0-9 (ASCII)

20

Opdracht/bewerking geannuleerd door geactiveerd script

21

Verzoek wordt niet ondersteund (bijvoorbeeld een vaste link aanmaken op een niet ondersteunend bestandssysteem)

100

Bestand ontbreekt

101

Record ontbreekt

102

Veld ontbreekt

103

Relatie ontbreekt

104

Script ontbreekt

105

Lay-out ontbreekt

106

Tabel ontbreekt

107

Index ontbreekt

108

Invoerlijst ontbreekt

109

Privilegeset ontbreekt

110

Gerelateerde tabellen ontbreken

111

Veldherhaling is ongeldig

112

Venster ontbreekt

113

Functie ontbreekt

114

Bestandsverwijzing ontbreekt

115

Menureeks ontbreekt

116

Lay-outobject ontbreekt

117

Gegevensbron ontbreekt

118

Thema ontbreekt

130

Bestanden zijn beschadigd of ontbreken en moeten opnieuw worden geïnstalleerd

131

Taalpakketbestanden ontbreken

200

Toegang tot record is geweigerd

201

Veld kan niet worden gewijzigd

202

Toegang tot veld is geweigerd

203

Bestand bevat geen af te drukken records of wachtwoord geeft geen printertoegang

204

Geen toegang tot veld(en) in sorteervolgorde

205

Gebruiker heeft geen toegangsprivileges om nieuwe records te maken; importeren zal bestaande gegevens overschrijven

206

Gebruiker heeft geen privileges om wachtwoorden te wijzigen of het bestand kan niet worden gewijzigd

207

Gebruiker heeft geen privileges om databaseschema te wijzigen of het bestand kan niet worden gewijzigd

208

Wachtwoord bevat onvoldoende tekens

209

Het nieuwe wachtwoord moet verschillen van het bestaande wachtwoord

210

Gebruikersaccount is inactief

211

Wachtwoord is verlopen

212

Ongeldig gebruikersaccount of wachtwoord

214

Te veel aanmeldingspogingen

215

Beheerdersprivileges kunnen niet worden gedupliceerd

216

Gastaccount kan niet worden gedupliceerd

217

Privileges van gebruiker zijn ontoereikend om de beheerdersaccount te wijzigen

218

Wachtwoord en opnieuw ingevoerde wachtwoord verschillen

219

Bestand kan niet worden geopend; gebruiker moet gelicentieerd zijn; neem contact op met de teambeheerder

300

Bestand is vergrendeld of in gebruik

301

Record wordt al door een andere gebruiker gebruikt

302

Tabel wordt al door een andere gebruiker gebruikt

303

Databaseschema wordt al door een andere gebruiker gebruikt

304

Lay-out wordt al door een andere gebruiker gebruikt

306

Modificatie-ID van record komt niet overeen

307

Transactie kan niet worden vergrendeld vanwege een communicatiefout met de host

308

Thema is vergrendeld en wordt gebruikt door een andere gebruiker

400

Zoekcriteria zijn leeg

401

Geen records die overeenkomen aan de zoekopdracht

402

Geselecteerd veld is geen vergelijkingsveld voor een zoekopdracht

404

Sorteervolgorde is ongeldig

405

Het aantal opgegeven records overschrijdt het aantal records dat kan worden weggelaten

406

Criteria voor vervangen/nieuwe volgorde zijn ongeldig

407

Eén vergelijkingsveld ontbreekt of beide vergelijkingsvelden ontbreken (ongeldige relatie)

408

Opgegeven veld heeft onjuist gegevenstype voor deze bewerking

409

Importeervolgorde is ongeldig

410

Exportvolgorde is ongeldig

412

Verkeerde versie van FileMaker Pro gebruikt om bestand te herstellen

413

Opgegeven veld heeft een ongeschikt veldtype

414

Lay-out kan het resultaat niet weergeven

415

Eén of meer vereiste gerelateerde records zijn niet beschikbaar

416

Een primaire sleutel uit de gegevensbrontabel is vereist

417

Bestand is geen ondersteunde gegevensbron

418

Interne fout bij het invoeren in een veld

500

Datumwaarde voldoet niet aan opties voor bevestigingsinvoer

501

Tijdwaarde voldoet niet aan opties voor bevestigingsinvoer

502

Getalwaarde voldoet niet aan opties voor bevestigingsinvoer

503

De waarde in het veld valt niet binnen het bereik dat in de opties voor bevestigingsinvoer is opgegeven

504

De waarde in het veld is niet uniek, zoals vereist is in de opties voor bevestigingsinvoer

505

De waarde in het veld is geen bestaande waarde in het bestand, zoals vereist is in de opties voor bevestigingsinvoer

506

De waarde in het veld komt niet voor in de invoerlijst, zoals in de opties voor bevestigingsinvoer is opgegeven

507

De waarde in het veld voldoet niet aan de berekeningstest van de opties voor bevestigingsinvoer

508

Ongeldige waarde ingevoerd in zoekmodus

509

Veld vereist een geldige waarde

510

Gerelateerde waarde is leeg of niet beschikbaar

511

Waarde in veld overschrijdt maximale veldgrootte

512

Record is al door een andere gebruiker gewijzigd

513

Er is geen validatie opgegeven maar de gegevens passen niet in het veld

600

Er is een afdrukfout opgetreden

601

De combinatie van kop- en voettekst overschrijden één pagina

602

Hoofdgedeelte past niet op een pagina met de huidige kolominstelling

603

Printerverbinding is verbroken

700

Bestand kan niet geïmporteerd worden wegens verkeerde bestandstype

706

EPS-bestand bevat geen afdrukvoorbeeld

707

Grafische vertaalmodule is niet gevonden

708

Bestand kan niet worden geïmporteerd of kleurenmonitor is vereist om bestand te importeren

711

Vertaalmodule voor importeren is niet gevonden

714

Wachtwoordprivileges staan de bewerking niet toe

715

Het opgegeven Excel-werkblad of het opgegeven bereik ontbreekt

716

Een SQL-opvraag met DELETE, INSERT of UPDATE is niet toegestaan voor ODBC-import

717

Er is onvoldoende XML/XSL-informatie om de import of export voort te zetten

718

Fout tijdens parsering van XML-bestand (uit Xerces)

719

Fout tijdens omzetten van XML met behulp van XSL (uit Xalan)

720

Fout tijdens exporteren; de gewenste indeling ondersteunt geen herhalende velden

721

Er trad een onbekende fout op in de parser of de transformator

722

In een bestand zonder velden kunnen geen gegeven worden geïmporteerd

723

U hebt geen toestemming om records toe te voegen of records te wijzigen in de doeltabel

724

U hebt geen toestemming om records toe te voegen aan de doeltabel

725

U hebt geen toestemming om records te wijzigen in de doeltabel

726

Bronbestand heeft meer records dan de doeltabel; niet alle records zijn geïmporteerd

727

Doeltabel heeft meer records dan het bronbestand; niet alle records zijn bijgewerkt

729

Er is een fout opgetreden tijdens de importactie; records konden niet worden geïmporteerd

730

Niet-ondersteunde Excel-versie; converteer bestand naar de huidige Excel-indeling en probeer opnieuw

731

Het bestand waaruit u importeert, bevat geen gegevens

732

Dit bestand kan niet worden ingevoegd omdat het andere bestanden bevat

733

Een tabel kan niet in zichzelf worden geïmporteerd

734

Dit bestandstype kan niet als een afbeelding worden weergegeven

735

Dit bestandstype kan niet worden weergegeven als een afbeelding; het wordt ingevoegd en weergegeven als een bestand

736

Te veel gegevens om te exporteren naar deze indeling; gegevens worden afgekapt

738

Het thema dat u importeert bestaat al

800

Kan bestand niet op de schijf maken

801

Kan het tijdelijke bestand niet op de systeemschijf maken

802

Bestand kan niet worden geopend

803

Dit bestand wordt exclusief gebruikt of host is niet gevonden

804

Bestand kan in de huidige status niet worden geopend als een alleen-lezen bestand

805

Bestand is beschadigd; gebruik de opdracht Herstellen

806

Het bestand kan niet in deze versie van een FileMaker-client worden geopend

807

Het bestand is geen FileMaker Pro-bestand of is ernstig beschadigd

808

Kan het bestand niet openen omdat toegangsrechten beschadigd zijn

809

De schijf/het volume is vol

810

De schijf/het volume is vergrendeld

811

Tijdelijk bestand kan niet als FileMaker Pro-bestand worden geopend

812

Capaciteit van de host is overschreden

813

Fout bij synchronisatie van records in netwerk

814

Bestand(en) kan (kunnen) niet worden geopend omdat het maximumaantal is geopend

815

Kan opzoekbestand niet openen

816

Bestand kan niet worden geconverteerd

817

Bestand kan niet worden geopend omdat het niet bij deze oplossing hoort

819

Kan geen lokale kopie van een extern bestand opslaan

820

Bestand wordt gesloten

821

Verbreking van verbinding is afgedwongen door host

822

FileMaker Pro-bestanden niet gevonden; installeer de ontbrekende bestanden opnieuw

823

Kan bestand niet instellen op exclusief; er zijn gasten verbonden

824

Het bestand is beschadigd of het is geen FileMaker Pro-bestand

825

Bestand is niet geautoriseerd om naar het beveiligde bestand te verwijzen

826

Het opgegeven bestandspad is niet geldig

827

Bestand is niet gemaakt omdat de bron geen gegevens bevatte of een referentie is

850

Het pad is niet geldig voor het besturingssysteem

851

Kan een extern bestand niet van de schijf verwijderen

852

Kan een bestand niet naar de externe opslag schrijven

853

Overdracht van een of meer containers is mislukt

870

Bestand kan niet worden gewijzigd omdat het door een andere gebruiker wordt gewijzigd

871

Fout opgetreden bij laden van Core ML-model

872

Core ML-model is niet geladen omdat het een niet-ondersteunde invoer- of uitvoerparameter bevat

900

Algemene fout in spellingcontrolefunctie

901

Hoofdwoordenlijst voor spelling is niet geïnstalleerd

903

Opdracht kan niet worden gebruikt in een gedeeld bestand

905

Opdracht vereist een actief veld

906

Huidige bestand is niet gedeeld; opdracht kan alleen worden gebruikt bij een gedeeld bestand

920

De spellingcontrolefunctie kan niet worden gestart

921

Eigen woordenlijst kan niet worden geladen om bewerkingen uit te voeren

922

Eigen woordenlijst is niet gevonden

923

Eigen woordenlijst is alleen-lezen

951

Een onverwachte fout is opgetreden (*)

952

Ongeldige FileMaker Data API-token (*)

953

FileMaker Data API en OData-limiet voor uitgaande gegevens is overschreden (*)

954

Niet-ondersteunde XML-grammatica (*)

955

Geen databasenaam (*)

956

Maximumaantal database- of Admin API-sessies is overschreden (*)

957

Strijdige opdrachten (*)

958

Parameter ontbreekt (*)

959

Custom Web Publishing-technologie is uitgeschakeld

960

Parameter is ongeldig

1200

Algemene berekeningsfout

1201

Te weinig parameters in de functie

1202

Te veel parameters in de functie

1203

Onverwacht einde van berekening

1204

Getal, tekstconstante, veldnaam of "(" wordt verwacht

1205

Opmerking eindigt niet met "*/"

1206

Tekstconstante moet eindigen met een uitroepteken

1207

Een haakje ontbreekt

1208

Een operator ontbreekt, de functie is niet gevonden of "(" wordt niet verwacht

1209

Naam (zoals veldnaam of lay-outnaam) ontbreekt

1210

Plug-infunctie of scriptstap is al geregistreerd

1211

Lijstgebruik is niet toegestaan in deze functie

1212

Hier wordt een operator (zoals +, -, *) verwacht

1213

Deze variabele is al gedefinieerd in de functie Let

1214

Een functieparameter bevat een expressie waar een veld is vereist

1215

Deze parameter is een ongeldige parameter voor de functie Get

1216

Als eerste argument in GetSummary zijn alleen resumévelden toegestaan

1217

Splitsveld is ongeldig

1218

Kan het getal niet evalueren

1219

Een veld kan niet worden gebruikt in zijn eigen formule

1220

Veldtype moet normaal of berekend zijn

1221

Gegevenstype moet getal, datum, tijd of tijdstempel zijn

1222

Berekening kan niet worden opgeslagen

1223

Verwezen functie is nog niet geïmplementeerd

1224

Verwezen functie bestaat niet

1225

Verwezen functie wordt niet ondersteund in deze context

1300

De opgegeven naam kan niet worden gebruikt

1301

Een parameter van de geïmporteerde of geplakte functie heeft dezelfde naam als een functie in het bestand

1400

Initialisatie van ODBC-clientstuurprogramma is mislukt; controleer of de ODBC-clientstuurprogramma's juist zijn geïnstalleerd

1401

Kan omgeving niet toewijzen (ODBC)

1402

Kan omgeving niet vrijgeven (ODBC)

1403

Verbinding verbreken is mislukt (ODBC)

1404

Kan verbinding niet toewijzen (ODBC)

1405

Kan verbinding niet vrijgeven (ODBC)

1406

Controle voor SQL-API is mislukt (ODBC)

1407

Kan instructie niet toewijzen (ODBC)

1408

Uitgebreide fout (ODBC)

1409

Fout (ODBC)

1413

Communicatie/koppelingsfout (ODBC)

1414

SQL-instructie is te lang

1415

De verbinding wordt verbroken (ODBC)

1450

Deze actie vereist een PHP-privilege-extensie (*)

1451

Deze actie vereist dat het huidige bestand extern is

1501

SMTP-verificatie is mislukt

1502

Verbinding geweigerd door SMTP-server

1503

Fout met SSL

1504

SMTP-server vereist een gecodeerd verbinding

1505

Opgegeven verificatie wordt niet ondersteund door SMTP-server

1506

E-mailbericht(en) is(zijn) niet verzonden

1507

Kan niet aanmelden bij de SMTP-server

1550

Kan de plug-in niet laden of de plug-in is geen geldige plug-in

1551

Kan plug-in niet installeren, kan een bestaande plug-in niet verwijderen of naar de map of schijf schrijven

1552-1559

Resultaat gegeven door plug-ins; raadpleeg de documentatie van de plug-in

1626

Protocol wordt niet ondersteund

1627

Verificatie is mislukt

1628

Er is een SSL-fout opgetreden

1629

Time-out verbinding; de time-outwaarde is 60 seconden

1630

URL-opmaak is verkeerd

1631

Verbinding is mislukt

1632

Het certificaat is verlopen

1633

Het certificaat is zelfondertekend

1634

Er is een fout bij de controle van het certificaat opgetreden

1635

Verbinding is niet gecodeerd

1700

Bron bestaat niet (*)

1701

Host kan momenteel geen verzoeken ontvangen (*)

1702

Verificatiegegevens zijn niet in de juiste opmaak opgegeven; controleer de waarde van de Authorization-header (*)

1703

Gebruikersnaam, wachtwoord of JSON Web Token is ongeldig (*)

1704

Bron biedt geen ondersteuning voor het opgegeven HTTP-woord (*)

1705

Vereiste HTTP-header is niet opgegeven (*)

1706

Parameter wordt niet ondersteund (*)

1707

Vereiste parameter is niet opgegeven in de aanvraag (*)

1708

Parameterwaarde is ongeldig (*)

1709

Bewerking is niet geldig voor de huidige status van de bron (*)

1710

De syntaxis van de JSON-invoer is ongeldig (*)

1711

De licentie van de host is verlopen (*)

1712 Het privésleutelbestand bestaat al; verwijder het en voer de opdracht opnieuw uit (*)
1713 Het API-verzoek wordt niet ondersteund voor dit besturingssysteem (*)
1714 Externe groepsnaam is ongeldig (*)
1715 Accountaanmelding bij externe server is niet ingeschakeld (*)
5000-5499 Aangepaste fouten die worden geretourneerd door de Transactie ongedaan maken scriptstap