ODBC-gegevensbronnen bewerken

Een ODBC-gegevensbron biedt een FileMaker Pro-bestand toegang tot gegevens uit externe ODBC-tabellen. U kunt ODBC-tabellen weergeven en interactief bijwerken in de relatiegrafiek op vrijwel dezelfde manier als waarop u FileMaker-tabellen weergeeft en bijwerkt.

FileMaker Pro kan verbinding maken met verschillende relationele databasebeheersystemen (RDBMS) die ODBC-API's bieden voor extern gebruik. Raadpleeg Een ODBC-clientstuurprogramma configureren voor een lijst van de gegevensbronnen die worden ondersteund.

Belangrijk  Als u met ODBC-gegevensbronnen wilt werken, moet u:

Nadat u de ODBC-gegevensbron aan een FileMaker Pro-bestand hebt gekoppeld, kunt u opties instellen en bewerken.

Zo bewerkt u een ODBC-gegevensbron:

 1. Kies Bestand > Beheren > Externe gegevensbronnen.

 2. Selecteer de ODBC-gegevensbron in de lijst en klik op Bewerken.

 3. U kunt de naam van de gegevensbron wijzigen, een andere DSN opgeven, verificatieopties instellen om aan te melden bij een benoemde ODBC-gegevensbron, of weergaveopties instellen.

 4. Voor Verificatie is de standaardoptie Gebruiker vragen naar gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren de eerste keer dat zij toegang willen krijgen tot de tabel.

  Als u niet elke gebruiker van dit FileMaker Pro-bestand die vraag wilt stellen, selecteert u Gebruikersnaam en wachtwoord opgeven (geldt voor alle gebruikers) en voert u een gebruikersnaam en wachtwoord in. U kunt ook een berekening maken om de gebruikerstoegang tot de externe tabel te bepalen. U kunt geen variabelen of velden gebruiken in deze berekeningen. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven voor meer informatie over het instellen van berekeningen.

  Opmerking  Wachtwoorden worden gecodeerd door FileMaker Pro. De codering van gegevensbronnen is echter afhankelijk van het feit of de codering door het ODBC-stuurprogramma wordt ondersteund.

 5. Als u de prestaties wilt verbeteren, kunt u de lijst met de externe tabellen of weergaven die u aan de relatiegrafiek kunt toevoegen, filteren. Standaard worden alle tabellen uit de gegevensbron in de lijst vermeld.

  • Voor Catalogusnaam voert u een naam in. Anders worden tabellen uit alle catalogi vermeld.

  • Voor Schemanaam voert u een naam in. Anders worden tabellen uit alle schema's vermeld.

  • Voor Tabelnaam voert u de naam in van de tabel die u wilt vermelden.

 6. U kunt de lijst met tabellen filteren op type: Tabellen, Weergaven of Systeemtabellen.

  Opmerking  Als u andere typen in de lijst wilt opnemen, schakelt u alle opties van Filteren op type uit.

Een ODBC-tabel instellen in de relatiegrafiek

Nadat u een ODBC-gegevensbron hebt toegevoegd, kunt u in de relatiegrafiek en in lay-outs met ODBC-tabellen werken zoals u dat normaal doet met andere FileMaker-tabellen. U kunt interactief en in real-time gegevens in de ODBC-tabel ophalen, toevoegen, bijwerken en verwijderen.

 1. Kies Bestand > Beheren > Database.

 2. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Relaties op Knop Tabel toevoegen.

 3. Kies in het dialoogvenster Tabel opgeven voor Gegevensbron de optie ODBC-gegevensbron.

 4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de ODBC-gegevensbron in als dat wordt gevraagd.

  U ziet een lijst van de externe tabellen voor die gegevensbron.

 5. Selecteer de gewenste tabel en klik op OK.

  De externe tabel verschijnt in de relatiegrafiek. De tabelnaam wordt cursief weergegeven. Raadpleeg Werken met de relatiegrafiek voor informatie over het koppelen aan en werken met tabellen in de relatiegrafiek.

  Tip  Als u wilt identificeren of een tabel in de relatiegrafiek een FileMaker-tabel is of uit een ODBC-gegevensbron afkomstig is, plaatst u de aanwijzer op de pijl in de koptekst van de tabel. U kunt eventueel een kleur toevoegen aan ODBC-tabellen zodat u ze gemakkelijker herkent.

  Nadat u een tabel aan de relatiegrafiek hebt toegevoegd, voegt FileMaker Pro een lay-out met die tabelnaam toe aan het venstermenu voor lay-outs en wordt de tabel ook vermeld op het tabblad Tabellen. De tabelnaam wordt cursief weergegeven.

  Kolommen uit de ODBC-tabel verschijnen op het tabblad Velden. De veldnamen worden cursief weergegeven. U kunt velden verwijderen als u niet wilt dat FileMaker Pro ze in uw app op maat weergeeft. Deze kolommen worden niet verwijderd uit het tabelschema van de externe SQL-gegevensbron (alleen uit de FileMaker Pro-voorstelling van dat tabelschema). Raadpleeg Gegevens tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen bijwerken voor meer informatie.

Aandachtspunten voordat u met ODBC-gegevensbronnen begint te werken

 • Bepaal of u interactief met ODBC-tabellen in de relatiegrafiek wilt werken of via een "statische" ODBC-import. Raadpleeg ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro voor een overzicht van de verschillende manieren waarop u met ODBC-gegevensbronnen kunt werken.

 • Bepaal tot welke tabellen u toegang wilt en in welke gegevensbronnen ze zich bevinden.

 • Als FileMaker Pro niet automatisch de primaire sleutel van een tabel kan bepalen, wordt u gevraagd de kolommen te selecteren die een unieke sleutel vormen. Voor FileMaker Pro moet elke tabel een of meer kolommen bevatten die voor elke rij een unieke waarde hebben.

Beperkingen op het gebruik van ODBC-gegevensbronnen

 • U kunt het schema van gegevensbronnen niet wijzigen. U kunt echter wel extra velden toevoegen om berekeningen en resumébewerkingen uit te voeren met de gegevens uit ODBC-tabellen.

 • Velden van ODBC-gegevensbronnen kunnen worden gebruikt in invoerlijsten, maar character large objects (CLOB's) zoals lange tekstreeksen worden niet ondersteund.

 • Bij invoerlijsten met ODBC-gegevens worden het privilege Geen toegang en het eigen privilege Beperkt niet ondersteund. Om te voorkomen dat een gebruiker ODBC-gegevens ziet in een invoerlijst, moet u beveiliging op rijniveau afdwingen in de externe SQL-database. Raadpleeg Privileges voor invoerlijsten bewerken.

 • Het gegevenstype SQL Server-tijdstempel wordt niet ondersteund.

 • Binary large objects (BLOB's) zoals afbeeldingen en geluiden worden niet ondersteund.

 • Wanneer u werkt met externe tabellen op het tabblad Velden van het dialoogvenster Database beheren, worden de volgende veldopties niet ondersteund. Raadpleeg Opties instellen voor velden voor informatie over veldopties.

  • Op het tabblad Automatisch invoeren kunt u automatisch volgnummers laten invoeren wanneer u records maakt, maar niet wanneer u records vastlegt. (De externe database bepaalt hoe records worden vastgelegd.) Wanneer een opzoekdefinitie gericht is op gerelateerde gegevens in een ODBC-gegevensbron, zijn Eerstlagere waarde kopiëren en Eersthogere waarde kopiëren uitgeschakeld.

  • Op het tabblad Bevestiging zijn Unieke waarde en Bestaande waarde uitgeschakeld. Het Maximumaantal tekens dat in een veld is toegestaan, wordt bepaald door de externe gegevensbron.

  • Het tabblad Opslag is uitgeschakeld.

 • FileMaker Pro heeft geen controle over de bevestiging en andere opties die ODBC-beheerders instellen. Raadpleeg Gegevens tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen bijwerken voor informatie over de manier waarop veldopties worden beïnvloed in Sync-bewerkingen.

 • FileMaker Pro-bestanden die aan ODBC-gegevensbronnen worden gekoppeld, nemen geen relaties over die in de ODBC-gegevensbronnen zijn gemaakt.

Opmerkingen 

 • U kunt een voorwaardelijke opmaak toepassen op gegevens uit externe velden. Raadpleeg Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven.

 • Wanneer databases die worden gehost door FileMaker Server of FileMaker Cloud, zijn gekoppeld aan ODBC-gegevensbronnen, hoeven FileMaker-clients geen DSN in te stellen om toegang te krijgen tot de externe gegevensbron. De DSN moet echter zijn ingesteld op de computer waarop FileMaker Server of in het FileMaker Cloud.

 • FileMaker Pro gebruikt geen SQL-set-semantiek voor opvragen. FileMaker Pro kan één opvraag uitvoeren voor elke gerelateerde tabel in een lay-out. Als u een bepaalde SQL join-werking wilt behouden of de resultaten wilt verkrijgen van SQL-predikaten zoals GROUP BY, maakt u weergaven. Daarna probeert u in FileMaker Pro vanuit die weergaven toegang te krijgen tot die gegevens. (Weergaven worden soms "virtuele tabellen" genoemd.)

 • Lange opvragen, pogingen om door de volledige externe ODBC-tabel te bladeren of het openen van een grote tabel kunnen prestaties verlagen.

 • Microsoft SQL Server: standaard worden DATETIME-, DATETIME2- en SMALLDATETIME-gegevens uit ODBC-tabellen geïmporteerd als het veldtype Tijdstempel. U kunt het veldtype van een tijdstempelschaduwveld veranderen in Datum of Tijd, maar de gegevens moeten op een specifieke wijze worden gestructureerd. Als de geïmporteerde ODBC-tabel tijdstempelgegevens bevat en u het tijdstempelveld behandelt als een datumveld, moet het tijdgedeelte gelijk zijn aan 00:00 (of middernacht) voor alle records in de tabel. En wanneer u een ODBC-tabel importeert die tijdstempelgegevens bevat en u het tijdstempelveld behandelt als een tijdveld, moet het datumgedeelte gelijk zijn aan 01-01-1900 (of 1 januari 1900) voor alle records in de tabel.

  Zoals bij elke ODBC-tabel kunnen de resultaten inconsistent zijn als het veld een primaire sleutel is en de waarden niet uniek zijn.

 • Als u werkt met databasebestanden die worden gehost door FileMaker Pro of FileMaker Server die toegang hebben tot ODBC-gegevens vanuit Microsoft SQL Server, kunt u de hostcomputer configureren om eenmalige aanmelding (SSO) mogelijk te maken. Raadpleeg de Knowledge Base.