Naslaggegevens voor scriptstappen

Voor elke scriptstap wordt beschreven wat de scriptstap doet en wat de overeenkomstige opties en parameters zijn. Daarnaast wordt ook de opmaak van de scriptstap aangegeven en krijgt u een voorbeeld van het gebruik van de scriptstap.

Raadpleeg Taken automatiseren met scripts voor meer informatie over het maken van scripts.

Compatibiliteit van scriptstappen

In de sectie Compatibiliteit van elk onderwerp wordt aangegeven welke FileMaker-clients en -hosts de scriptstap kunnen uitvoeren.

  • "Ja" betekent dat alle functies worden ondersteund in de mate die mogelijk is voor het platform.
  • "Nee" betekent dat de scriptstap wordt overgeslagen en retourneert fout 3 ("Opdracht is onbeschikbaar"). Raadpleeg Get (LaatsteFout) functie.
  • "Gedeeltelijk" betekent dat de scriptstap wordt uitgevoerd, maar dat een of meer functies niet werken zoals is beschreven. Raadpleeg de opmerkingen.