Records zoeken

Wanneer u een opdracht voor Snel zoeken uitvoert in de modus Bladeren, zoekt FileMaker Pro in alle velden binnen de geselecteerde lay-out die zijn ingeschakeld voor Snel zoeken. Snel zoeken is handig als de gegevens die u zoekt mogelijk in meer velden voorkomen of als u niet weet welk veld de gegevens bevat. Raadpleeg Snel zoeken in de modus Bladeren.

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert in de modus Zoeken, zoekt FileMaker Pro records in een tabel, waarbij de opgegeven zoekcriteria worden vergeleken met de gegevens in de tabel. Raadpleeg Een zoekopdracht maken.

Records met gegevens die overeenkomen met de criteria vormen de gevonden reeks, de deelverzameling van de verzameling records die wordt doorzocht. Records die niet overeenkomen, worden weggelaten. Vervolgens kunt u de gevonden reeks beperken of uitbreiden in de zoekmodus.

U kunt werken met uitsluitend de records in de gevonden reeks. U kunt de records bijvoorbeeld bekijken, bewerken, sorteren, afdrukken, verwijderen, exporteren, resumés voor de records berekenen of gegevens in die records vervangen. U kunt ook een ander venster openen om verschillende zoekopdrachten met dezelfde gegevens uit te voeren. Raadpleeg Bestanden openen en sluiten.

U kunt in de bladermodus ook een zoekopdracht uitvoeren op basis van een volledig veld of een geselecteerde tekst in een veld. Raadpleeg Records zoeken op basis van criteria in één veld.