Lay-outs en rapporten maken en beheren

Met FileMaker Pro-lay-outs bepaalt u hoe informatie wordt geordend voor het weergeven, afdrukken, rapporteren, zoeken en invoeren van gegevens. Met lay-outs slaat u geen gegevens op: u bepaalt alleen de weergave van de gegevens.

Databasebestanden kunnen een groot aantal verschillende lay-outs hebben, die gegevens op verschillende manieren weergeven. Voor één databasebestand kunt u verschillende lay-outs ontwerpen voor het invoeren van gegevens, het maken van resumés, het afdrukken van etiketten, het grafisch weergeven van gegevens in grafieken, het werken met een database in een webbrowser of op een aanraakapparaat, enz. U kunt het ontwerp van een lay-out wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens of andere lay-outs voor het bestand. Wanneer u de gegevens in een veld wijzigt, worden de wijzigingen doorgevoerd in alle overeenkomende velden in de verschillende lay-outs in de database.

U kunt lay-outs en rapporten maken met de wizard Lay-out/rapport maken. Deze begeleidt u door het maken van de lay-out of het rapport volgens de opties die u kiest, zoals het type apparaat waarop de lay-out wordt weergegeven, de standaardweergave voor de lay-out, de lay-outvelden, en de manier waarop gegevens worden gegroepeerd en gesorteerd.

Om dit te doen

Zie

Een lay-out maken met de wizard Lay-out/rapport maken

Een lay-out maken

Kiezen welke velden worden weergegeven

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Velden rangschikken en opmaken

Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out

Veldlabels toevoegen of wijzigen

Veldlabels toevoegen en wijzigen

Lay-outgedeelten toevoegen om informatie te ordenen en samen te vatten

Werken met lay-outgedeelten

Rapporten maken om bijvoorbeeld gegevens te groeperen of samen te vatten

Aandachtspunten bij het maken van een rapportlay-out, Een lay-out maken

Opgeven hoe records worden afgedrukt

Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt

Afbeeldingen en tekst toevoegen om nadruk toe te voegen en het geheel interessanter te maken

Afbeeldingen in een lay-out invoegen, Tekst aan een lay-out toevoegen

Afmetingen voor een lay-out opgeven, volgens hoe deze zal worden bekeken of afgedrukt

De breedte van een lay-out wijzigen, Lay-outgedeelten vergroten of verkleinen, Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt