WordCount

Geeft als resultaat een telling van het totale aantal woorden in de opgegeven tekst.

Opmaak 

WordCount (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Opmerkingen 

  • Naast spatie-, tab-, enter- en teruglooptekens identificeren tekens zoals gelijktekens (=), en-tekens (&), koppeltekens (-) enzovoort het begin van een nieuw woord. Raadpleeg de Knowledge Base voor meer informatie over scheidingstekens voor woorden.

Voorbeeld 1 

WordCount ("De zon komt op.") geeft als resultaat 4.

Voorbeeld 2 

WordCount (Brief) geeft als resultaat het totale aantal woorden in het veld Brief. Als het veld Brief de tekst x=y=1,5 bevat, geeft dit voorbeeld als resultaat 3 omdat elk gelijkteken (=) het begin van een nieuw woord identificeert.