TrimAll

Geeft als resultaat een kopie van tekst waarin specifieke spaties zijn gewist of ingevoegd.

Opmaak 

TrimAll (tekst ; trimSpatie ; trimType)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

trimSpatie - 0 of Onwaar, 1 of Waar.

trimType - 0 tot 3 afhankelijk van de wisstijl die u wilt gebruiken.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

Gebruik TrimAll als u wilt werken met spaties tussen tekst of niet-Romeinse spaties, zoals halve of volledige spaties. Anders gebruikt u de Trim functie.

Stel trimSpatie in op Waar (1) als u de spaties op volle breedte wilt verwijderen. Stel trimSpatie in op Onwaar (0) als u de spaties op volle breedte wilt houden.

Een teken wordt als een Romeins teken beschouwd als de Unicode-waarde ervan lager is dan U+2F00. Elk teken waarvan de Unicode-waarde groter is dan of gelijk is aan U+2F00 wordt als een niet-Romeins teken beschouwd.

Tekens in het Romeinse bereik zijn die tekens die deel uitmaken van de volgende tekenblokken: Latijn, Latijn-1 Supplement, Latijn uitgebreid-A & B, IPA-toevoegingen, Modificerende letters (spatiërend), Gecombineerde diakritische tekens, Grieks, Cyrillisch, Armeens, Hebreeuws, Arabisch, Devanagari, Bengali, Gurmukhi, Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Thais, Lao, Tibetaans, Georgisch, Hangul Jamo en extra blokken Latijn uitgebreid en Grieks uitgebreid.

Symbolen in het Romeinse bereik omvatten leestekens, superscript, subscript, valutasymbolen, combinatiemarkeringen voor symbolen, letterachtige symbolen, cijfervormen, pijlen, rekenkundige operatoren, besturingsafbeeldingen, geometrische vormen, Dingbats, enzovoort.

Tekens in het niet-Romeinse bereik zijn de tekens die behoren tot het gebied CJK-symbolen en -interpunctie, Hiragana, Katakana, Bopomofo, Hangul-compatibel Jamo, Kanbun, CJK verenigde begriptekens, enzovoort.

Spaties worden verwijderd of ingevoegd afhankelijk van de waarde van trimType, zoals in de volgende tabellen is aangegeven:

Deze waarde van trimType

Doet het volgende

0

Verwijdert alle spaties tussen niet-Romeinse en Romeinse tekens (laat altijd één spatie tussen Romeinse woorden).

1

Voegt altijd een spatie op halve breedte in tussen niet-Romeinse en Romeinse tekens (laat altijd één spatie tussen Romeinse woorden).

2

Verwijdert spaties tussen niet-Romeinse tekens (verklein de meervoudige ruimte tussen niet-Romeinse en Romeinse woorden tot 1 spatie; voeg geen spaties toe als er geen zijn; laat altijd één spatie tussen Romeinse woorden).

3

Verwijdert overal alle spaties.

In alle gevallen worden spaties tussen niet-Romeinse tekens verwijderd.

Type

Niet-Romeins - Niet-Romeins

Niet-Romeins - Romeins

Romeins - Romeins

0

Verwijderen

Verwijderen

1 spatie

1

Verwijderen

1 spatie*

1 spatie

2

Verwijderen

1 spatie

1 spatie

3

Verwijderen

Verwijderen

Verwijderen

* = voeg een spatie in tussen niet-Romeinse en Romeinse tekst als er geen spatie is.

Opmerkingen 

  • Spaties op volle breedte komen alleen voor in sommige niet-Romeinse talen, zoals het Japans. Als u alleen Romeinse talen gebruikt, stelt u trimSpaties in op Onwaar (0).

Voorbeeld 1 

TrimAll (" Julius       Sander Deen ";0;0) geeft als resultaat Julius Sander Deen.

Voorbeeld 2 

TrimAll(Japanse tekst voor de veldnaam, parameter ‘trimSpatie’ ingesteld op 1 (waar) en parameter ‘trimType’ ingesteld op nul) geeft als resultaat Japanse tekst als de waarde van het veld Japanse tekst voor de veldnaam gelijk is aan Japanse tekst met een spatie in het midden.

Voorbeeld 3 

TrimAll(Japanse tekstreeks met enkele Romeinse tekens, parameter ‘trimSpatie’ ingesteld op 1 (waar) en parameter ‘trimType’ ingesteld op nul) geeft als resultaat Japanse tekst met enkele tekens in Romeins schrift, waarbij alle spaties tussen de niet-Romeinse en Romeinse tekens zijn verwijderd.