Filter

Geeft uit tekst als resultaat alleen die tekens die in filterTekst zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.

Opmaak 

Filter (tekst ; filterTekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld

filterTekst - de tekens die in de opgegeven tekst behouden moeten blijven.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

7.0

Beschrijving 

Als filterTekst geen tekens bevat, is het resultaat een lege tekenreeks. De functie Filter maakt een onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Voorbeeld 1 

Filter ("(020)222-4466" ; "0123456789") geeft als resultaat 0202224466.

Filter ("AaBb" ; "AB") geeft als resultaat AB.

Voorbeeld 2 

In het volgende voorbeeld wordt alle tekst uit de opgegeven gegevens verwijderd en worden de resterende getallen daarna opgemaakt in de voorkeuropmaak voor telefoonnummers:

Kopiƫren
Let ( 
   telefoon = filter (hetVeld ; "0123456789") ; 
   "(" & Left (telefoon ; 3) & ")" & Middle (telefoon ; 4 ; 3) & "-" & 
   Middle (telefoon ; 7 ; 4) 
)

Als hetVeld Werk: 020.222.4466 bevat, geeft deze berekening als resultaat (020)222-4466.