FilterValues

Geeft als resultaat een tekst die alleen de waarden bevat die in FilterWaarden zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.

Opmaak 

FilterValues (tekst ; FilterWaarden)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld

FilterWaarden - waarden die u in de opgegeven tekst wilt behouden.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

7.0

Beschrijving 

Raadpleeg ValueCount functie voor een beschrijving van een lijst met waarden.

Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd.

Opmerkingen 

  • Als de parameter FilterWaarden geen waarden bevat, is het resultaat een lege tekenreeks.
  • De functie FilterValues maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Voorbeeld 1 

FilterValues ("Gebeitst¶Beuken¶Bankstel" ; "Gebeitst¶Beuken") geeft als resultaat Gebeitst¶Beuken¶

Voorbeeld 2 

FilterValues (ItemsInvoerlijst ("Database" ; "Grootten") ; "Medium¶Klein") geeft als resultaat Klein¶Medium wanneer een databasebestand met de naam Database een invoerlijst met de naam Grootten heeft die Klein¶Medium¶Groot bevat.