Position

Geeft als resultaat de beginpositie van de opgegeven vermelding van zoekreeks in tekst.

Opmaak 

Position (tekst ; zoekreeks ; begin ; item)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

zoekreeks - een tekstuitdrukking of een tekstveld met als inhoud de tekst die u zoekt.

begin - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat; geeft het aantal tekens vanaf het begin van de tekstreeks waar u met zoeken wilt beginnen. Een beginwaarde van 1 of minder start de zoekopdracht vanaf het eerste teken van de tekenreeks.

item - een numerieke uitdrukking die, of een veld dat een getal bevat dat, het specifieke item voorstelt van de tekstreeks die u wilt zoeken. De scan begint bij de beginwaarde en, als item positief is, gaat de scan verder naar het einde van de tekenreeks; als item negatief is, gaat de scan verder naar het begin van de tekenreeks. Nul is een ongeldige waarde voor item en geeft als resultaat nul.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

Bij deze functie wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als zoekreeks niet in de tekst voorkomt of als het opgegeven item er niet in voorkomt, is het resultaat nul.

Voorbeeld 1 

Position ("Mississippi" ; "iss" ; 1 ; 1) geeft als resultaat 2.

Position ("Mississippi" ; "iss" ; 1 ; 2) geeft als resultaat 5.

Position ("Mississippi" ; "iss" ; 3 ; 1) geeft als resultaat 5.

Voorbeeld 2 

Left (Naam ; Position (Naam ; " " ; 1 ; 1)1) geeft als resultaat Willem wanneer Naam een tekstveld is en de naam Willem Smits bevat.

Voorbeeld 3 

Right (Naam ; Length (Naam) - Position (Naam ; " " ; Length (Naam) ; 1)) geeft als resultaat Smits.