Exact

Geeft als resultaat 1 (waar) als de inhoud van twee velden overeenkomt; in het andere geval is het resultaat 0 (onwaar).

Opmaak 

Exact (oorspronkelijke tekst ; vergelijkende tekst)

Parameters 

oorspronkelijke tekst - een tekstuitdrukking, tekstveld of containerveld.

vergelijkende tekst - een tekstuitdrukking, tekstveld of containerveld.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

Voor een exacte overeenkomst van tekst moet het gebruik van hoofdletters en kleine letters identiek zijn. Voor containervelden moeten de gegevens op dezelfde manier worden opgeslagen (ingesloten of opgeslagen volgens verwijzing).

Opmerkingen 

  • Bij de evaluatie van waarden wordt geen rekening gehouden met tekstkenmerken zoals lettertypen, stijlen en grootten.
  • Als het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters er niet toe doet, kunt u de Lower functie of Upper functie voor beide parameters gebruiken om gegevens te verwerken alvorens op een exacte overeenkomst te controleren.

Voorbeeld 1 

Exact ("McDonald" ; "McDonald") geeft als resultaat 1 (Waar).

Exact ("McDonald" ; "MCDONALD") geeft als resultaat 0 (Onwaar).

Exact ("John" ; "John") geeft als resultaat 0 (Onwaar).

Voorbeeld 2 

Exact (Upper ("McDonald") ; Upper ("MCDONALD")) geeft als resultaat 1 (Waar).

Voorbeeld 3 

Exact (Factuuradres ; Verzendadres) geeft als resultaat 1 (Waar) als de waarde in Factuuradres identiek is aan de waarde in Verzendadres.

Voorbeeld 4 

Exact (Ontvanger ; Upper (Ontvanger)) geeft als resultaat 1 (Waar), wanneer Ontvanger JANSSEN bevat.

Voorbeeld 5 

Exact (Land ; "Spanje") geeft als resultaat 1 (Waar) wanneer het veld Land Spanje bevat.