GetAsNumber

Geeft als resultaat alleen de getallen in tekst als veldtype getal.

Opmaak 

GetAsNumber (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekst veld waarin getallen worden gebruikt.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

Gebruik met formules die getallen of numerieke functies bevatten. Deze functie geeft uit text alle niet-numerieke tekens, voorloopnullen en nullen na de komma. GetAsNumber geeft als resultaat een negatief getal als de eerste getallen in tekst worden voorafgegaan door een minteken "-" of tussen haakjes staan "()", tenzij een punt of een getal vóór het minteken of het linkse haakje staat. Als de tekst nul numerieke tekens bevat, geeft GetAsNumber een lege tekenreeks als resultaat.

U kunt deze functie ook gebruiken om een datum om te zetten in het aantal dagen. Het getal dat als resultaat wordt gegeven is het aantal dagen sinds 1-1-0001.

Voorbeeld 1 

GetAsNumber ("FJ20") geeft als resultaat 20.

GetAsNumber ("€1.254,50") geeft als resultaat 1254,5.

GetAsNumber ("2 - 2") en GetAsNumber ("2(2)") geven als resultaat 22.

GetAsNumber ("-22") en GetAsNumber ("(22)") geven als resultaat -22.

GetAsNumber (".(22)") geeft als resultaat .22.

Voorbeeld 2 

GetAsNumber (Volgnummer) geeft als resultaat 35684 wanneer de waarde van Volgnummer TKV35FRG6HH84 is.

Voorbeeld 3 

GetAsNumber (Geboortedatum) geeft als resultaat 737342, wanneer het veld Geboortedatum 10-10-2019 bevat.

Voorbeeld 4 

GetAsNumber (wachtwoordcode) geeft als resultaat een lege tekenreeks als het veld Wachtwoordcode QTjPLeRMaCV bevat.