GetAsCSS

Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar CSS-opmaak (Cascading Style Sheets).

Opmaak 

GetAsCSS (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

7.0

Beschrijving 

GetAsCSS geeft als resultaat de opgegeven tekst in een span-element met CSS-eigenschappen.

Opmerkingen 

  • De functie GetAsCSS geeft als resultaat geen opmaken die in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak zijn ingesteld.

Voorbeeld 1 

GetAsCSS (tekst) geeft het resultaat dat hieronder is weergegeven wanneer de veldtekst het woord "Frank" bevat en als dat woord "Frank" de volgende tekstkenmerken heeft: Lettertype = Helvetica, Lettergrootte = 12 punt, Tekstkleur = rood, Tekenstijl = vet.

<span style = "font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;">Frank</span>