GetAsTimestamp

Geeft als resultaat tekst als veldtype tijdstempel.

Opmaak 

GetAsTimestamp (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of een tekst-, getal-, datum- of tijdveld.

Resulterend gegevenstype 

timestamp

Afkomstig uit versie 

7.0

Beschrijving 

Gebruik met formules die tijdstempels bevatten. Tekstreeksen moeten in de vorm van een datum zijn opgemaakt, gevolgd door een tijd. De opmaak van tekst moet overeenkomen met de opmaak van de numerieke datum op het systeem waarop het bestand is gemaakt. Een getal wordt beschouwd als het aantal seconden sinds 01-01-0001. Elke dag telt 86400 seconden.

Voorbeeld 1 

GetAsTimestamp ("5-4-2019 4:05:06") geeft als resultaat 5-4-2019 4:05:06 AM.

GetAsTimestamp (50000) geeft als resultaat 01-01-0001 1:53:20 PM.