UniqueValues

Geeft als resultaat unieke waarden in een lijst op basis van het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.

Opmaak 

UniqueValues (waarden {;gegevenstype ; landinstellingen})

Parameters 

waarden - een tekstuitdrukking of een veld dat een lijst met waarden is die door teruglooptekens zijn gescheiden.

gegevenstype - een getal dat het type gegevens in waarden opgeeft (zie hieronder).

landinstellingen - de naam van de landinstellingen van de gegevens in waarden (zie hieronder).

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Raadpleeg ValueCount functie voor een beschrijving van een lijst met waarden.

Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd.

  • De parameters gegevenstype en landinstellingen werken op dezelfde manier als die van de SortValues functie, behalve dat ze alleen beïnvloeden hoe deze functie de uniekheid bepaalt; de gegevens worden niet gesorteerd. De uniekheid wordt bepaald op dezelfde manier als de indexering. Raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen.

Opmerkingen 

  • Als u de parameter landinstellingen instelt op Unicode_Raw, maakt deze functie onderscheid tussen waarden op basis van hun numerieke Unicode-codering, die bijvoorbeeld een onderscheid maakt tussen hoofdletters en kleine letters en diakritische tekens.

Voorbeeld 1 

UniqueValues ("34¶600¶18¶600¶18.0" ; 2) geeft als resultaat 34¶600¶18¶.

Voorbeeld 2 

UniqueValues (Product::Colors) verwijdert duplicaten op basis van het standaardtype tekst in een bestand waarin de landinstelling Engels is:

RED¶green¶yellow¶

wanneer het veld Product::Colors RED¶green¶red¶yellow¶ bevat.