GetAsSVG

Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar SVG-opmaak (Scalable Vector Graphics).

Opmaak 

GetAsSVG (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

7.0

Beschrijving 

SVG is een internettekstopmaak die vergelijkbaar is met HTML of CSS. De opmaak SVG ondersteunt meer tekstopmaken dan HTML, waardoor SVG datgene wat u typt, nauwkeuriger zal voorstellen.

Opmerkingen 

  • De functie GetAsSVG geeft als resultaat geen opmaken die in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak zijn ingesteld.

Voorbeeld 1 

GetAsSVG (tekst) geeft het resultaat dat hieronder is weergegeven wanneer de veldtekst het woord "Frank" bevat en als dat woord "Frank" de volgende tekstkenmerken heeft: Lettertype = Helvetica, Lettergrootte = 12 punt, Tekstkleur = rood, Tekenstijl = vet.

<stylelist>
<style#0>"font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;",
Begin: 1, End: 5</style>
</stylelist>
<data>
<span style="0">Frank</span>
</data>